System powadamiania ratunkowego - Satis eCall | SATIS GPS
plen
Jesteś tu:
  • SATIS eCALL

System powiadamiania ratunkowego – Satis eCall

Czas dojazdu karetki pogotowia ratunkowego na miejsce wypadku lub do pacjenta z zagrożeniem życia często przekracza godzinę, szczególnie poza dużymi aglomeracjami miejskimi. Gdy ten czas wynosi powyżej 60 minut, szanse na przeżycie poszkodowanego drastycznie się zmniejszają.

eCall to europejski system powiadamiania ratunkowego, którego celem jest  zmniejszenie liczby poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych dzięki skróceniu czasu dojazdu służb ratunkowych.

W razie wypadku lub innego zdarzenia losowego, a także w sytuacji, gdy w znaczący sposób pogorszy się stan zdrowia kierowcy lub pasażerów, możliwe jest również manualne uruchomienie połączenia z centrum ratunkowym. Nawet jeżeli pasażer będzie nieprzytomny lub nie będzie w stanie mówić, komputer przekaże służbom odpowiednie dane dotyczące lokalizacji pojazdu.

Dzięki bardzo precyzyjnemu określeniu miejsca zdarzenia, z dokładnością do kilku metrów, czas dojazdu służb ratunkowych do miejsca wypadku ulega znacznemu skróceniu.

Automatyczne rozpoznanie wypadku

Wykrycie wypadku odbywa się w sposób automatyczny na podstawie wskazań czujników. Przy przekroczeniu przeciążenia (przyspieszenia) granicznego na którejkolwiek z osi pojazdu, system automatycznie wysyła powiadomienie do centrali.

Operator centrum monitorowania alarmów natychmiast próbuje nawiązać kontakt z kierowcą lub pasażerami w celu określenia sytuacji na miejscu kolizji. W sytuacji kryzysowej operator wzywa służby ratunkowe bardzo precyzyjnie (dokładność do 5 metrów) wskazując lokalizację poszkodowanych.

Przycisk SOS
Skontaktowanie się z centrum ratunkowym jest także możliwe przy użyciu przycisku SOS na pilocie sterowania systemem. Umożliwia on wezwanie pomocy do wypadku lub innego zdarzenia losowego, którego kierowca jest świadkiem (inny wpadek, pożar, wezwanie pomocy do poszkodowanych w sposób inny niż wypadki komunikacyjne).

Zgodnie z oszacowaniami Komisji Europejskiej wdrożenie systemu eCall może skrócić czas dojazdu karetki nawet o 50%.

Lokalizatory SATIS pozwalają na precyzyjne namierzenie pojazdu, w którym doszło do wypadku. Zgłoszenie następuje błyskawicznie, co ma olbrzymie znaczenie dla powodzenia akcji ratowniczej. Cenne minuty nie są tracone na alarmowanie przez świadków bądź poszukiwania miejsca zdarzenia. SATIS to niezawodne systemy telemetryczne wykorzystywane do monitoringu satelitarnego pojazdów.