Odczyt i obsługa tarczki, wydruku z tachografu cyfrowego na kartę, z GPS | SATIS GPS
plen
Jesteś tu:

Odczyt i obsługa tachografu cyfrowego

Według najnowszych międzynarodowych uregulowań, należy w pełni udokumentować okres aktywności lub jej braku wśród kierowców, którzy realizują transport drogowy.

Prawo, dotyczące obsługi tachografów cyfrowych wymaga ich odczytu co najmniej raz na 90 dni oraz odczytu danych z karty kierowcy przynajmniej raz na 28 dni.

Polega to na przeniesieniu i zapisaniu na komputerze danych pobranych z urządzenia. Dane z obsługiwanych tachografów cyfrowych oraz kart kierowców muszą być przechowywane w formie elektronicznej na dwóch oddzielnych nośnikach pamięci, w różnych miejscach, przez okres jednego roku.

System SATIS oferuje w pełni zautomatyzowane pobieranie danych z obsługiwanego tachografu cyfrowego. Szyfrowane dane bezpośrednio przenoszone są do serwera, tym samym zapewniając zgodność i terminowość danych z obowiązującym rozporządzeniem (WE nr 561/2006).

Zadaniem kierowcy jest jedynie umieszczenie osobistej karty w obsługiwanym urządzeniu cyfrowym. Decyzję o częstości transferu danych z samochodu do biura podejmuje firma transportowa. W celu odczytania informacji, firma musi posiadać czytnik kart i indywidualną kartę kodową, która zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do danych.

Unikalne połączenie serwisu internetowego SATIS ze zdalnym systemem, gwarantującym odczyt tachografu cyfrowego oraz z aktualnym czasem jazdy i odpoczynku, zwiększa efektywność i wydajność przedsiębiorstw transportowych poprzez właściwe zarządzanie czasem pracy kierowcy w oparciu o stałą analizę danych. Wpływa również na poprawę bezpieczeństwa kierowców i gwarancję terminowości dostaw oraz wzrost konkurencyjności firmy.

Rejestrowanie i optymalizacja czasu pracy kierowcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyczynia się także do unikania kar finansowych, nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego.

Odczyt danych z karty kierowcy

Zastosowanie i korzyści
Moduł umożliwia odczyt pamięci masowej obsługiwanego tachografu i kart kierowców w postaci plików o rozszerzeniu .DDD, za pomocą programów, przeznaczonych do obróbki danych. Podłączenie urządzenia do magistrali K-Line (D8) zapewnia odczyt bieżących statusów pracy kierowców (jazda, odpoczynek, praca, przerwa) oraz numerów kart kierowców. Obsługa tachografu cyfrowego umożliwia zebranie danych, będących podstawą do monitorowania w czasie rzeczywistym limitu pracy kierowców. Dane dostępne są przy włączonej oraz wyłączonej stacyjce. Rozwiązanie pozwala na zdalne monitorowanie zawartości karty kierowcy oraz pamięci urządzenia cyfrowego w czasie rzeczywistym, w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności postojów i dodatkowych urządzeń. Pobierane pliki są zabezpieczone przed edycją.

Instalacja w pojeździe
Moduł podłączany jest do wyprowadzeń tylnej ściany, obsługiwanego tachografu cyfrowego (złącze C oraz D) i pozostaje niewidoczny w trakcie pracy. Zdalny odczyt nie wymaga udziału kierowcy i może się odbywać przy włączonej/wyłączonej stacyjce, podczas jazdy lub postoju (do 48h po wyłączeniu zapłonu). Podczas instalacji moduł umożliwia przeprowadzenie testu, który jednoznacznie wskazuje poprawność montażu i możliwość pobrania pliku .DDD. Czasami wymagana jest dodatkowa konfiguracja obsługiwanego urządzenia cyfrowego przez uprawnioną jednostkę. Urządzenie wskazuje taką potrzebę zaraz po zakończeniu testu. W komplecie znajduje się dodatkowy zestaw montażowy w postaci gniazd złącza C, D oraz pinów do montażu.

Obsługa tachografu cyfrowego. Jak to działa?
Zdalny odczyt plików .DDD nie wymaga umieszczenia karty przedsiębiorstwa w obsługiwanym urządzeniu cyfrowym. Nie wymaga również wyrabiania duplikatu kart firmy. Autoryzacja odbywa się zdalnie, przy pomocy czytnika kart chipowych, podłączonego do komputera użytkownika w biurze firmy lub dowolnym innym miejscu, z dostępem do Internetu.
Urządzenie współpracuje z lokalizatorem GPS , który przesyła wygenerowane zlecenie np. pobrania pliku kierowcy w slocie przez użytkownika do modułu TMR. Następuje zdalna autoryzacja. Użytkownik w swoim biurze, ma podłączony czytnik z kartą przedsiębiorstwa. Karta wymienia dane autoryzacyjne z obsługiwanym tachografem za pomocą lokalizatora GPS oraz modułu TMR. 3. Po zakończeniu autoryzacji moduł TMR odczytuje wskazany plik do swojej lokalnej pamięci. Pobrany przez TMR plik przesyłany jest na serwer Klienta, za pomocą lokalizatora GPS. Plik .DDD jest gotowy do pobrania z aplikacji Klienta.

Odczytywane informacje z tachografu

 • informacje ogólne o pojeździe
 • informacja o kierunku ruchu pojazdu
 • informacja o prędkości pojazdu
 • prędkość obrotowa silnika
 • limit czasu pracy kierowcy
 • informacja o przekroczeniu prędkości
 • łączny przebieg pojazdu
 • karta kierowcy w obsługiwanym tachografie (informacja o obecności karty kierowcy w urządzeniu cyfrowym)
 • informacje z tachografu
 • tryb pracy kierowcy
 • informacja o ruchu pojazdu
 • numer karty kierowcy
 • imię i nazwisko kierowcy
 • numer VIN
 • numer rejestracyjny pojazdu
 • zestaw informacji podstawowych
 • zestaw informacji tekstowych

Więcej informacji tutaj