Odczyt i obsługa tarczki, wydruku z tachografu cyfrowego na kartę, tachograf cyfrowy z GPS | SATIS GPS
plen
Jesteś tu:

Odczyt i obsługa tachografu cyfrowego

Zgodnie z regulacjami międzynarodowymi, okres aktywności lub jej braku wśród kierowców realizujących transport drogowy, powinien być w pełni udokumentowany.

Prawo, dotyczące obsługi tachografów cyfrowych wymaga ich odczytu co najmniej raz na 90 dni oraz odczytu danych z karty kierowcy przynajmniej raz na 28 dni.

Polega to na przeniesieniu i zapisaniu na komputerze danych pobranych z urządzenia. Dane z obsługiwanych tachografów cyfrowych oraz kart kierowców muszą być przechowywane w formie elektronicznej na dwóch oddzielnych nośnikach pamięci, w różnych miejscach, przez okres jednego roku.

System SATIS oferuje w pełni zautomatyzowane pobieranie danych z tachografu cyfrowego. Szyfrowane dane przenoszone są bezpośrednio do serwera, tym samym zapewniając zgodność i terminowość danych z obowiązującym rozporządzeniem (WE nr 561/2006).

Zadaniem kierowcy jest jedynie umieszczenie osobistej karty w obsługiwanym urządzeniu cyfrowym. Decyzję o częstości transferu danych z samochodu do biura podejmuje firma transportowa. W celu odczytania informacji, firma musi posiadać czytnik kart i indywidualną kartę kodową, która zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do danych.

Unikalne połączenie serwisu internetowego SATIS ze zdalnym systemem, gwarantującym odczyt tachografu cyfrowego oraz z aktualnym czasem jazdy i odpoczynku, zwiększa efektywność i wydajność przedsiębiorstw transportowych poprzez właściwe zarządzanie czasem pracy kierowcy w oparciu o stałą analizę danych. Ma to również wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa kierowców i gwarancję terminowości dostaw, a także wzrost konkurencyjności firmy.

Rejestrowanie i optymalizacja czasu pracy kierowcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyczynia się także do unikania kar finansowych, nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego.

Odczyt danych z karty kierowcy

Zastosowanie i korzyści
Za pomocą algorytmów przeznaczonych do obróbki danych moduł systemu SATIS pozwala  na odczyt pamięci masowej obsługiwanego tachografu cyfrowego i kart kierowców w postaci plików o rozszerzeniu .DDD. Podłączenie urządzenia do magistrali K-Line (D8) zapewnia odczyt bieżących statusów pracy kierowców (jazda, odpoczynek, praca, przerwa) oraz numerów kart kierowców. Obsługa tachografu cyfrowego umożliwia zebranie danych, będących podstawą do monitorowania limitu pracy kierowców w czasie rzeczywistym. Dane dostępne są przy włączonej oraz wyłączonej stacyjce. Rozwiązanie pozwala na zdalne i bieżące monitorowanie zawartości karty kierowcy oraz pamięci urządzenia cyfrowego, w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności postojów i dodatkowych urządzeń. Pobierane pliki są zabezpieczone przed edycją.

Odczytywane informacje z tachografu

 • informacje ogólne o pojeździe
 • informacja o kierunku ruchu pojazdu
 • informacja o prędkości pojazdu
 • prędkość obrotowa silnika
 • limit czasu pracy kierowcy
 • informacja o przekroczeniu prędkości
 • łączny przebieg pojazdu
 • karta kierowcy w obsługiwanym tachografie (informacja o obecności karty kierowcy w urządzeniu cyfrowym)
 • informacje z tachografu
 • tryb pracy kierowcy
 • informacja o ruchu pojazdu
 • numer karty kierowcy
 • imię i nazwisko kierowcy
 • numer VIN
 • numer rejestracyjny pojazdu
 • zestaw informacji podstawowych
 • zestaw informacji tekstowych

Więcej informacji tutaj