Kontrola czasu pracy | SATIS GPS
plen
Jesteś tu:

Kontrola i ewidencja czasu pracy kierowcy ciężarówki

Identyfikacja, ewidencja, kontrola i rozliczenie czasu pracy kierowców.

Firma, posiadająca w swoim taborze pojazdy, wyposażone w tachograf cyfrowy powinna regularnie rejestrować karty, kontrolować, prowadzić ewidencję i rozliczać godziny pracy kierowcy ciężarówki. Odczyty takie są obowiązkowe i obarczone karami w przypadku niedopełnienia obowiązku przez firmę. W tym celu najczęściej pojazdy są sprowadzane do siedziby firmy lub wysyłany jest pracownik, w celu kontroli, ewidencji, rejestracji i rozliczenia godzin jazdy ciężarówek w trasie.

Oferowane rozwiązanie w systemie SATIS pozwala na kontrolę, ewidencję i rejestrację godzin jazdy oraz zdalny odczyt danych z karty, a także pamięci tachografu w czasie rzeczywistym, w dowolnym miejscu i o każdej godzinie, bez konieczności postojów i bez pośrednictwa dodatkowych urządzeń. Odpada więc całe planowanie logistyczne, potrzebne do ściągnięcia odpowiedniego auta, w konkretnym miejscu i o określonej godzinie, aby pobrać dane, zarejestrowane w tachografie. Dzięki temu, firma oszczędza koszty i czas pracy kierowcy ciężarówki.

W pojazdach, wyposażonych w tachografy analogowe montowane są elektroniczne moduły identyfikacji kierowców. Prowadzący ciężarówkę jest zobowiązany do przyłożenia karty identyfikacyjnej, aby możliwe było określenie, kto w danym momencie jedzie samochodem. Jeżeli nie wykona tej czynności w kabinie rozlega się sygnał o wysokiej częstotliwości, mobilizujący pracownika do dokonania identyfikacji. Rejestracja, ewidencja, kontrola i końcowe rozliczenie czasu pracy znacznie podwyższa skuteczność i efektywność działań. Algorytmy w systemie SATIS z dużą precyzją zliczają godziny postoju i czas jazdy kierowcy ciężarówki.

Współpraca ze zleceniodawcami

W realizacji procesów przewozowych wielokrotnie zdarzają się sytuacje, gdy zniecierpliwiony zleceniobiorca monituje spedytora telefonami pytając, kiedy dojedzie oczekiwany pojazd.

System SATIS umożliwia okresowe włączenie podglądu wybranego pojazdu lub ich grupy. Zleceniodawca otrzymuje na swój adres e-mail link do on-linowej obserwacji jazdy. Udostępnienie podglądu ma miejsce w ściśle określonym odcinku czasowym. Osoba, której udostępniany jest podgląd pojazdu otrzymuje link, którego kliknięcie powoduje wyświetlenie mapy i bieżącego podglądu jazdy.

Po upływie terminu, na jaki został udostępniony pojazd kliknięcie w link spowoduje wyświetlenie komunikatu o braku uprawnień do podglądu.

Więcej informacji tutaj