Kontrola, monitoring i rejestracja czasu pracy kierowców, pracownika | SATIS GPS
plen
Jesteś tu:

Kontrola, monitoring i rejestracja czasu pracy kierowców

Pracodawca może kontrolować, czy jego podwładni sumiennie i prawidłowo wykonują swoje obowiązki. Różne formy monitorowania pracowników stały się codziennością.

Rzetelne sporządzanie i analiza wykresówek, danych z kart kierowców czy kart godzin pracy – wymaga zaangażowania kierowców oraz pracowników. Rozliczenie takie jest nie tylko czasochłonne, ale dodatkowo wyjątkowo podatne na błędy związane z czynnikiem ludzkim. Wszystko razem odbija się na produktywności i w konsekwencji na zyskach.

Weryfikacja raportów

Raportowanie wizyt, działań i prac, które w rzeczywistości nigdy się nie odbyły, jest często spotykaną praktyką wśród pracowników mobilnych. System SATIS pozwala w 100% wyeliminować to zjawisko. Import danych dotyczących punktów odwiedzin, planów i raportów z działań w terenie pozwala z dużą precyzją określić, czy zaraportowane wizyty faktycznie się odbyły.

Kontrola czasu pracy pracowników mobilnych

Typowym i częstym problemem w firmach posiadających pracowników terenowych jest sygnalizowanie przez nich, że liczba zadań (np. wizyt handlowych) jest zbyt wysoka na dany dzień.

Dzięki wdrożeniu systemu SATIS można bez trudu określić, jaką część czasu pracy zajmuje pracownikowi dotarcie do kontrahentów i ile faktycznie czasu spędza na realizowanych zadaniach. Pozwala to na zoptymalizowanie codziennych tras przejazdu pracowników oraz precyzyjne określenie, ile realnie można wykonać wizyt bez przekraczania normatywnego czasu pracy.

Monitorowanie czasu pracy z systemem SATIS pozwala na analizę, czy dany pracownik postępuje zgodnie z założonym harmonogramem.

Praca z systemem SATIS pozwala w efekcie:

  • polepszyć efektywność zarządzania procesami logistycznymi
  • łatwiej weryfikować wykonanie zleconych zadań
  • ocenę pracy poszczególnych pracowników pod względem wywiązania się z wykonania zleconych zadań, ich terminowości, punktualności – co może być wykorzystane do opracowania premiowego systemu wynagradzania.

Po zrealizowanych przez nas wdrożeniach możemy stwierdzić, że w większości przypadków pracownicy mobilni bez trudu są w stanie wykonać 1-2 wizyty dziennie więcej, niż przed wdrożeniem.