Ecall - Powiadamianie o wypadkach drogowych - System ratunkowy - System powiadamiania ratunkowego - Satis eCall | SATIS GPS
plen
Jesteś tu:
  • SATIS eCALL

System powiadamiania ratunkowego SATIS eCall

Czas dojazdu karetki pogotowia ratunkowego na miejsce wypadku lub do pacjenta z zagrożeniem życia często przekracza godzinę, szczególnie poza dużymi aglomeracjami miejskimi. Gdy ten czas wynosi powyżej 60 minut, szanse na przeżycie poszkodowanego drastycznie się zmniejszają.

Celem usługi SATIS eCall jest zmniejszenie liczby poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych dzięki skróceniu czasu dojazdu służb ratunkowych. W razie wypadku, usługa pozwala na precyzyjne zlokalizowanie pojazdu z dokładnością do kilku metrów. Zgłoszenie następuje błyskawicznie, co ma olbrzymie znaczenie dla powodzenia akcji ratowniczej. Cenne minuty nie są tracone na alarmowanie przez świadków bądź poszukiwania miejsca zdarzenia. 

W razie wypadku lub innego zdarzenia losowego, a także w sytuacji, gdy w znaczący sposób pogorszy się stan zdrowia kierowcy lub pasażerów, możliwe jest również manualne uruchomienie połączenia z centrum ratunkowym. Nawet jeżeli pasażer będzie nieprzytomny lub nie będzie w stanie mówić, komputer przekaże służbom odpowiednie dane dotyczące lokalizacji pojazdu.

Automatyczne rozpoznanie wypadku

Wykrycie wypadku odbywa się w sposób automatyczny na podstawie wskazań czujników. Przy przekroczeniu przeciążenia (przyspieszenia) granicznego na którejkolwiek z osi pojazdu, system automatycznie wysyła powiadomienie do centrali.

Operator centrum monitorowania alarmów natychmiast próbuje nawiązać kontakt z kierowcą lub pasażerami w celu określenia sytuacji na miejscu kolizji. W sytuacji kryzysowej operator wzywa służby ratunkowe bardzo precyzyjnie (dokładność do 5 metrów) wskazując lokalizację poszkodowanych.

Przycisk SOS

Skontaktowanie się z centrum ratunkowym jest także możliwe przy użyciu przycisku SOS na pilocie sterowania systemem. Umożliwia on wezwanie pomocy do wypadku lub innego zdarzenia losowego, którego kierowca jest świadkiem (inny wpadek, pożar, wezwanie pomocy do poszkodowanych w sposób inny niż wypadki komunikacyjne).

Zgodnie z oszacowaniami Komisji Europejskiej wdrożenie systemu ratunkowego eCall może skrócić czas dojazdu karetki nawet o 50%.  Parlament Europejski zadecydował, że od końca marca 2018 r. nowe samochody z UE powinny być wyposażone w systemy eCall, czyli w urządzenia, które w razie wypadku powiadamiają centrum ratownictwa.