Rozwiązania i korzyści
plen
Jesteś tu:

Rozwiązania i korzyści

Korzyści z wdrożenia SATIS:

 • Zautomatyzowanie obowiązków raportowych, wynikających z ustawy Dz.U. z 2011 nr 152 poz. 897
 • Eliminację odbioru nieczystości z punktów do tego nieuprawnionych
 • Eliminację składowania nieczystości w miejscach innych, niż do tego przeznaczone
 • Optymalizację geograficzną realizowanych prac przewozowych
 • Optymalizację czasu pracy sprzętu i ludzi
 • Obniżenie kosztów prowadzenia działalności poprzez wdrożenie programów Eco Drivingu
 • Zautomatyzowanie czynności obsługowych eksploatowanego taboru

Wdrożenie systemu

Realizację wdrożenia systemu SATIS, który wspierałby firmy komunalne w wypełnianiu ustawowych obowiązków, można przeprowadzić na dwa sposoby. W obu metodach jest znacząca część wspólna. Różnice polegają na sposobie pomiaru masy odbieranych i oddawanych do przechowywania nieczystości.

Cechy wspólne w obu wariantach:

Krok 1 – Import danych o:

 • Punktach odbioru nieczystości wraz ze wskazaniem rodzaju nieczystości, jakie w tych punktach będą odbierane
 • Rodzajach i ilościach pojemników (kontenerów) jakie mogą być obsługiwane w poszczególnych punktach odbioru nieczystości
 • Miejscach składowania nieczystości wraz ze wskazaniem rodzaju nieczystości, jakie w tych punktach mogą być składowane

Krok 2 – Utworzenie list:

 • Pojazdów, wraz z ich kategoryzacją, aby zapewnić możliwość:
  • Oznaczenia przeznaczenia danego pojazdu
  • Określenia typu nieczystości, jakie mogą być przewożone danym rodzajem pojazdu
  • Oznaczenia typu pojemników (kontenerów), jakie mogą być obsługiwane przez daną kategorię pojazdów
  • Oznaczenia, w jakich lokalizacjach mogą następować rozładunki danego typu pojazdu
 • Pojemników (kontenerów) oraz zdefiniowanie ich parametrów logistycznych:
  • Pojemność
  • Masa netto
  • Masa brutto
  • Określenie, jakimi typami pojazdów mogą być przewożone

Krok 3 – Zainstalowanie lokalizatorów GPS, które pozwolą na:

 • Stałe określanie pozycji geograficznej
 • Identyfikację kierowcy
 • Identyfikację statusu: jazda/ postój
 • Identyfikację i pomiar czasu załadunku / rozładunku (określenie tych parametrów jest możliwe dzięki podłączeniu do lokalizatora GPS dodatkowych czujników, które identyfikują pracę podnośnika, pompy itp. elementów zabudowy pojazdu)
 • Pomiar prędkości, prędkości obrotowej silnika, gwałtownych przyspieszeń, hamowań. Dzięki tym parametrom istnie możliwość wdrożenia programów Eko-drivingu
 • Podłączenie pomiaru paliwa

Krok 4 – Przygotowanie modułu raportowego

 • automatycznie generującego dowolne zestawienia analityczne, zgodnie z potrzebami Klienta