Ewidencja czasu pracy kierowców program online - ewidencja czasu kierowcy | SATIS GPS
plen
Jesteś tu:

Ewidencja kierowców

Ewidencja kierowców to narzędzie wspomagające zarządzanie kadrą pracowniczą w firmie.

Moduł Ewidencja kierowców to narzędzie wspierające obsługę kadry pracowniczej w zakresie gromadzenia danych dotyczących kierowców oraz niezbędnej dokumentacji związanej z ich pracą.

Dane prezentowane są w wygodnej i czytelnej formie, możliwe jest także rozbudowanie kartoteki o nowe pola dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Automatyczne alerty i powiadomienia o ważnych terminach, takich jak badania lekarskie czy odnowienie uprawnień, ułatwiają codzienną obsługę kadry pracowniczej i podnoszą komfort pracy.

System umożliwia także prowadzenie ewidencji czasu pracy dla wszystkich zatrudnionych pracowników. Obowiązek tworzenia ewidencji czasu pracy na podmioty realizujące przewóz drogowy nakłada zarówno Ustawa o czasie pracy kierowców jak i Kodeks pracy. Samodzielne prowadzenie tego typu dokumentacji jest częstą przyczyną wielu różnych błędów.

Ewidencję czasu pracy kierowców na tworzymy na podstawie wykresówek i plików cyfrowych z kart kierowcy jak również w oparciu o inne dokumenty w tym m.in. informacje o urlopach, zwolnieniach chorobowych czy też innego rodzaju czynności wykonywanych przez kierowców. Więcej na stronie Odczyt i obsługa tachografu cyfrowego.

Na podstawie zgromadzonych informacji w module ewidencyjnym, można tworzyć różnego rodzaju szczegółowe zestawienia i raporty.