Monitorowanie temperatury - SATIS GPS
plen
Jesteś tu:
  • Monitorowanie temperatury i wilgotności

Monitorowanie temperatury

Bezpieczeństwo i odpowiednie warunki przewozu towarów wrażliwych, to kluczowy aspekt podczas całego procesu transportowego.

Do towarów, które wymagają szczególnych warunków transportu, należą bez wątpienia produkty farmaceutyczne i substancje potrzebne do ich wytworzenia. Podobnie jest w branży spożywczej, w przypadku której również należy zadbać o to, by żywność przebywała w dokładnie takich warunkach jakie są niezbędne do zachowania jej świeżości.

Samo posiadanie odpowiednio przystosowanego samochodu jeszcze nie jest gwarancją, że nasz transport się powiedzie i żadne z urządzeń nie ulegnie rozszczelnieniu czy uszkodzeniu, powodując wahania temperatury. Dlatego też firmy transportowe powinny zapewnić swoim klientom w pełni bezpieczny przewóz towarów, co z pewnością może się udać dzięki wdrożeniu specjalnych rozwiązań telematycznych.

Rozwiązanie SATIS to oprogramowanie oraz zestaw urządzeń monitorujących i rejestrujących temperaturę podczas transportu leków, żywności oraz zwierząt.

Aby przewóz transportu przebiegł pomyślnie, należy zainwestować w specjalne czujniki, które stale monitorują stan temperatury w ładowni. W przypadku nagłych wahań, czy utrzymujących się nieodpowiednich warunków, kierowca, jak i dyspozytor otrzymają informację w formie powiadomienia w aplikacji, wiadomości sms czy e-mail.

Zamontowane lokalizatory, termometry cyfrowe oraz wyświetlacz w kabinie kierowcy, umożliwiają całodobowy monitoring i bieżące kontrolowanie temperatury w ładowni pojazdu. Dyspozytor ma bezpośredni podgląd do aktualnej pozycji pojazdu na mapie oraz temperatury przewożonego towaru.

System SATIS pozwala na generowanie raportów przewozu, które poinformują o średniej, minimalnej czy najwyższej temperaturze na każdym z umieszczonych termometrów.

Tak zabezpieczony i monitorowany transport na pewno przebiegnie zgodnie z założeniami, a wrażliwy na zmianę temperatury towar dojedzie w nienaruszonym stanie do miejsca docelowego.

Przewóz leków w warunkach kontrolowanych

Kluczową funkcjonalnością systemu SATIS, jest możliwość transportu środków farmaceutycznych w temperaturze kontrolowanej przy wykorzystaniu elektronicznych czujników i połączenia GSM. Zamontowane lokalizatory, termometry cyfrowe, przygotowane w specjalistycznym laboratorium wzorcującym oraz wyświetlacz w kabinie kierowcy, umożliwiają bieżące weryfikowanie temperatury w poszczególnych komorach. Dyspozytor zaś ma bezpośredni podgląd do aktualnej pozycji pojazdu i temperatury w ładowniach. Przekroczenie dopuszczalnego zakresu temperatur, powoduje wysłanie alarmu lub powiadomienia sms.

Zaawansowany moduł raportowy w systemie SATIS pozwala na przygotowanie wykresu temperatur w danym okresie oraz ich odczyt w określonym czasie z częstotliwością co 5 minut. Możliwe jest także wygenerowanie raportów uwzględniających minimalną i średnią temperaturę dla każdego z termometrów w ładowniach. Koordynator systemu ma do dyspozycji również raporty czasu jazdy, przebiegu trasy oraz zdefiniowanych obszarów wjazdu lub wyjazdu.

Warto podkreślić, że jedną z tego typu realizacji, było wdrożenie naszych rozwiązań w firmie Pharmalink Sp. z o. o., zajmującej się zarządzaniem linią zaopatrzenia szpitali i usługami logistycznymi. Firma współpracuje z największymi koncernami i hurtowniami farmaceutycznymi, a także szpitalami i aptekami.

Rozwiązanie składa się z:

  • urządzenia monitorującego położenie geograficzne pojazdu
  • termometru kontrolującego zakres temperatur
  • aplikacji webowej
  • urządzenie OBDII wraz z bezprzewodowym czujnikiem temperatury, do samodzielnego montażu (opcjonalnie)
  • aplikacji mobilnej dla kierowcy

Zakres działań

Bieżące kontrolowanie zmian temperatury – rozwiązanie jest niezbędne, tam gdzie wymagane jest nadzorowanie łańcucha dostaw produktów wrażliwych na zmiany temperatury.

Monitorowanie lokalizacji w czasie rzeczywistym – dyspozytor ma bieżący podgląd do aktualnej lokalizacji pojazdu na mapie cyfrowej.

Zmiana temperatury powoduje włączenie alarmu – przekroczenie dopuszczalnego zakresu temperatur lub nieautoryzowane otwarcie drzwi, powoduje wygenerowanie alarmu.