Program do planowania tras floty, logistyka i optymalizacja przejazdów | SATIS GPS
plen
Jesteś tu:

Optymalizacja tras przejazdu

Optymalizacja tras w systemie SATIS daje możliwość wyznaczenia najkorzystniejszej trasy tak, aby kierowca mógł ją przebyć w odpowiednim czasie pokonując jak najmniej kilometrów.

Głównym problemem osób zajmujących się planowaniem tras jest optymalne wykorzystanie floty i zaplanowanie trasy przejazdu tak, aby realizując wszystkie zlecone zadania, samochody przejechały jak najmniejszą ilość kilometrów w możliwie najkrótszym czasie.

Podczas planowania optymalnej trasy należy uwzględnić szereg podstawowych parametrów m.in. możliwości floty pod względem liczby dostępnych pojazdów, ich pojemność i ładowność, a także ilość oraz gabaryty ładunków. Ważne są także inne czynniki, które wpływają znacząco na etap planowania, takie jak: czas pracy kierowcy, czas załadunku i rozładunku czy też godziny odbioru i dostawy towaru u Klienta. Takie operacje pochłaniają czas osobie planującej i nie pozwalają w pełni wykorzystać potencjału posiadanej floty.

Optymalizacja tras przejazdu w systemie SATIS pozwala usprawnić proces planowania tras, podnosząc jednocześnie jakość obsługi Klienta. Moduł optymalizacji uwzględnia wszystkie parametry potrzebne do efektywnego planowania tras z wykorzystaniem posiadanej floty. W efekcie możliwe jest zrealizowanie większej liczby zleceń w krótszym czasie, co skutkuje wzrostem przychodów firmy przy obniżeniu kosztów transportu i działalności, przy zachowaniu wysokiej jakość świadczonych usług.

Podczas planowania tras dla poszczególnych zadań, moduł optymalizacji tras przejazdu uwzględnia szereg zmiennych i parametrów, tak aby najefektywniej realizować każde zadanie. Po wprowadzeniu przez użytkownika odpowiednich parametrów, trasy zostaną ułożone zgodnie z wyznaczonymi kryteriami. Do podstawowej grupy parametrów i zmiennych, które są uwzględniane podczas optymalizacji trasy, zaliczane są:

 • rodzaj, ilość i gabaryty ładunku
 • czas trwania wizyty, np. załadunku/rozładunku w danym punkcie
 • dowolnie definiowane godziny wizyt (odbioru, dostawy, punktu nadania) w punkcie z tolerancją okna czasowego
 • harmonogram
 • przerwy zgodne z ustawą o transporcie drogowym
 • normatywny koszt przejazdu 1 km – w cyklu miejskim i pozamiejskim

Przykłady zastosowań

Optymalizacja tras przejazdu najlepiej sprawdza się:

 • podczas planowania zadań dla przedstawicieli handlowych oraz firm transportowych, gdzie nie zachodzi konieczność powrotu do bazy w celu pośredniego załadowania lub rozładowania pojazdu
 • podczas wykonywania zadania, wynikającego z ograniczenia pojemności lub ładowności pojazd

Rozwiązanie znajduje zastosowanie w firmach kurierskich, firmach zajmujących się dystrybucją towarów, w firmach transportowych, spedycyjnych, usługowych oraz komunalnych.

Optymalizacja tras transportowych jest niezbędnym rozwiązaniem wspomagającym pracę planistów podczas planowania optymalnych tras przejazdu. Ułatwia organizację pracy i pozwala na dokładne zaplanowanie trasy, tak aby wszystkie zaplanowane miejsca zostały odwiedzone w określonym czasie, z uwzględnieniem godzin otwarcia oraz priorytetu odwiedzin, przy jak najmniejszej ilości kilometrów.

Zastosowanie rozwiązania przekłada się na obsługę większej liczby zleceń w krótszym czasie. W konsekwencji większa ilość realizowanych usług to wzrost zysków z prowadzonej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Korzyści z zastosowania optymalizacji tras przejazdu

 • zwiększenie wydajności pracy planistów i osób realizujących zadania
 • zmniejszenie ilości przejechanych kilometrów oraz czasu realizacji zleceń
 • optymalizacja przydzielonych zadań
 • optymalizacja liczby pojazdów
 • obniżenie kosztów transportu
 • poprawa jakości wykonywanych usług
 • efektywniejsze realizowanie zadań
 • zwiększenie konkurencyjności firmy
 • kontrola wykonywanych zleceń