plen

Jesteś tu:

Kontrola obiegu paliwa

Nowoczesny system do monitoringu GPS powinien umożliwiać dokonanie pomiaru paliwa z wykorzystaniem różnorodnych technologii.

SATIS pozwala na odczyty paliwa z:

  • Sond paliwowych (cyfrowych i analogowych)
  • Przepływomierzy montowanych w fabrycznej instalacji paliwowej
  • Pływaków fabrycznych
  • Magistrali CAN w trzech wariantach, zależnych od marki i modelu pojazdu
  • Fabrycznego pływaka
  • Chwilowego spalania
  • Tzw. Total Fuel, będącego pewnego rodzaju licznikiem, który pozwala na określenie ilości paliwa, które faktycznie zostało dostarczone do silnika

Algorytm paliwowy

Pomiar paliwa to dopiero wstęp do określenia faktycznego spalania, tankowań czy ubytków. Aby wykonać go dobrze, system musi posiadać zaawansowany algorytm paliwowy, który zaprezentuje wiarygodne dane.

W systemie SATIS zastosowany został zaawansowany algorytm kompensacyjny, pozwalający na precyzyjną analizę paliwa z uwzględnieniem jego naturalnego zachowania w zbiorniku (wahania), spalania na postoju, zasilania dodatkowych elementów pojazdu oraz specyficznych warunków pracy (np. maszyny budowlane).

Jesteśmy w stanie zaryzykować stwierdzenie, że SATIS został wyposażony w najbardziej zaawansowany algorytm paliwowy dostępny na polskim rynku.

Bilans paliwowy

Zintegrowanie modułu paliwowego z systemami kart paliwowych oraz systemami kontenerowych i mobilnych stacji paliw pozwala na niezwykle dokładne wykonywanie bilansów paliwowych dla całej floty pojazdów.

SATIS TANK to narzędzie dedykowane firmom posiadającym prywatne, kontenerowe lub mobilne, stacje paliw i gwarantuje całkowite wyeliminowanie nadużyć związanych z gospodarką paliwową.

  • Opomiarowanie dystrybutorów – zainstalowanie bardzo precyzyjnych przepływomierzy paliwa, których dokładność porównywalna jest z tymi na komercyjnych stacjach paliw.
  • Zabezpieczenie pistoletu dystrybutora – zwolnienie po przyłożeniu kart identyfikujących kierowcę oraz pojazd.
  • Automatyczne porównanie ilości paliwa wydanego z dystrybutora z ilością, która faktycznie trafiła do zbiornika paliwa.

Możliwość współpracy SATIS TANK z istniejącą u naszych klientów infrastrukturą stacyjną sprawia, że stosowane rozwiązania charakteryzuje bardzo duża uniwersalność zastosowań.

Kontroluj i oszczędzaj

Precyzyjny pomiar paliwa jest szczególnie istotny, kiedy pracownicy mają stały dostęp do pojazdów flotowych. SATIS ułatwia rozróżnienie, ile kilometrów pracownik przejeżdża prywatnie, a ile służbowo, służą do tego np. kalendarze czasu pracy.

Nasza praktyka wskazuje, że chcąc ograniczyć ilość przebiegów prywatnych można liczyć na zmniejszenie przebiegu pojazdów nawet do 40%. Przy typowych przebiegach pojazdów służbowych na poziomie 40 000 km rocznie jest to wartość 16 000 km.

Przyjmując średnie spalania pojazdu na poziomie 8 l/100 km i cenie paliwa 5 zł/l, można liczyć na realne, roczne oszczędności na poziomie 6 400 zł na jeden pojazd. Kwota ta znacząco przewyższa koszt instalacji systemu SATIS i abonamentu za okres 36 miesięcy.