Zarząd - SMT eurocenter group S.A. | SATIS GPS
plen
Jesteś tu:
  • Zarząd

Zarząd SATIS GPS

Daniel Kaczmarek – Prezes Zarządu

Prezes Zarządu SATIS GPS od początku działalności Spółki w 2014 roku. Od 2011 roku Wiceprezes Zarządu spółki MobiCare SA. Wcześniej pracownik innych spółek Grupy Kapitałowej SMT SA (obecnie iAlbatros Group SA), w których kierował realizacją projektów informatycznych dla klientów z sektora publicznego i prywatnego. Odpowiadał także za pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej oraz realizację projektów informatycznych dofinansowanych z funduszy unijnych, we współpracy z jednostkami badawczymi i uczelniami wyższymi.

Przed dołączeniem do Grupy Kapitałowej SMT SA (obecnie iAlbatros Group SA) pracował jako konsultant w firmach doradczych: Arthur Andersen Polska, Andersen Business Consulting i Deloitte Business Consulting. Specjalizował się we wdrożeniach systemów informatycznych oraz w doradztwie technologicznym i biznesowym dla największych firm państwowych i prywatnych w Polsce, Rosji, Ukrainie i Rumunii, z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego, przetwórstwa surowców i lotnictwa cywilnego.

Posiadacz certyfikatów z zakresu technologii informatycznych, metodyk zarządzania projektami i zarządzania infrastrukturą informatyczną. Z wyróżnieniem ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na kierunku Informatyka i Ekonometria oraz Podyplomowe Studium Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Tadeusz Bieniak  – Wiceprezes Zarządu

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sektorze systemów IT, rozwiązań infrastrukturalnych oraz systemów bezpieczeństwa informacji.

W swojej karierze pełnił najwyższe funkcje kierownicze m.in.: Prezesa Zarządu
SMT Software S.A., Dyrektora Handlowego w Qumak-Sekom S.A., Członka Zarządu, Dyrektora Generalnego, a następnie Wiceprezesa i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Lumena Sp. z o.o., Pełnomocnika Zarządu grupy JW Projan S.A. oraz Prezesa ISM Eurocenter S.A. W swoim dorobku posiada projekty, obejmujące zasięgiem całą Polskę i duże zespoły projektowe.

Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Telekomunikacja oraz MBA na Uniwersytecie Rotterdamskim. Przez blisko 10 lat był pracownikiem naukowym
w Instytucie Łączności.