plen
Jesteś tu:
  • Zarząd

Zarząd SATIS GPS

Daniel Kaczmarek – Prezes Zarządu

Prezes Zarządu SATIS GPS od początku działalności Spółki w 2014 roku. Od 2011 roku Wiceprezes Zarządu spółki MobiCare SA. Wcześniej pracownik innych spółek Grupy Kapitałowej SMT SA (obecnie iAlbatros Group SA), w których kierował realizacją projektów informatycznych dla klientów z sektora publicznego i prywatnego. Odpowiadał także za pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej oraz realizację projektów informatycznych dofinansowanych z funduszy unijnych, we współpracy z jednostkami badawczymi i uczelniami wyższymi.

Przed dołączeniem do Grupy Kapitałowej SMT SA (obecnie iAlbatros Group SA) pracował jako konsultant w firmach doradczych: Arthur Andersen Polska, Andersen Business Consulting i Deloitte Business Consulting. Specjalizował się we wdrożeniach systemów informatycznych oraz w doradztwie technologicznym i biznesowym dla największych firm państwowych i prywatnych w Polsce, Rosji, Ukrainie i Rumunii, z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego, przetwórstwa surowców i lotnictwa cywilnego.

Posiadacz certyfikatów z zakresu technologii informatycznych, metodyk zarządzania projektami i zarządzania infrastrukturą informatyczną. Z wyróżnieniem ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na kierunku Informatyka i Ekonometria oraz Podyplomowe Studium Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.