plen
Jesteś tu:

Monitoring śmieciarek i pojazdów komunalnych oraz asenizacyjnych

System SATIS to narzędzie o rozbudowanej funkcjonalności, które wspiera firmy komunalne w wypełnianiu ustawowego obowiązku o monitoringu śmieciarek i pojazdów asenizacyjnych.

Monitoring pojazdów komunalnych,  kontrola stanu ich pracy, zautomatyzowanie planowania prac i weryfikacja ich wykonania, to już nie tylko inwestycja, ale od 1 stycznia 2012 roku również ustawowy obowiązek. Ze względów ustawowych najistotniejszymi raportami dla firm komunalnych są te, które wskazują na ilości, miejsce podjęcia nieczystości oraz miejsca ich zrzucenia. Niezwykle ważne są również zestawienia, w których prezentowane są informacje o nieczystościach odbieranych z nieuprawnionych punktów. Zapoznaj się z korzyściami, jakie system SATIS oferuje firmom zajmującym się wywozem nieczystości.

Monitorowanie pojazdów komunalnych ma na celu:

  • ograniczenie zbędnych przejazdów samochodów oraz ułatwienie gminom monitorowanie postępowania z odpadami komunalnymi, kontrolę miejsc przewożenia odpadów
  • wprowadzenie systemu kontroli, umożliwiającego weryfikowanie procesu odbioru lub dostawy do miejsca, gdzie trafią odpady

Pojazdy komunalne

Monitoring wagi odpadów

Raportowanie i analizy

Zarządzanie flotą

Rozwiązania i korzyści