plen
Jesteś tu:

Monitoring wagi odpadów – SATIS

Sposoby ważenia nieczystości:

Bez wykorzystania wag

Jest to sposób tańszy do wdrożenia wprowadzający pewien poziom uśrednienia pomiarów. Pomiar wagi odbieranych / zdawanych nieczystości odbywa się poprzez ustalenie średniej wagi nieczystości w kontenerze danego rodzaju. Dane te wprowadzane są wraz z innymi danymi logistycznymi.

Pomiar wagi odebranych nieczystości odbywa się poprzez przemnożenie średniej wagi pojemnika danego typu przez średnią masą netto zawartości.

Z uwagi na fakt, że system SATIS pozwala na identyfikację każdego przypadku podnoszenia kontenera, wyliczenia te będą uśrednione jedynie na poziomie uogólnienia, wynikającego z uśrednionej masy kontenera.

Z wykorzystaniem wag 

Jeżeli pojazd wywożący nieczystości jest wyposażony w wagę pozwalającą na określenie masy podnoszonego ładunku i daje możliwość odczytu tej wartości – lokalizatory SATIS są przygotowane do tego, aby taką wartość odczytać i przesłać do systemu wraz z innymi parametrami.

Istnieje także możliwość zainstalowania na wybranych typach/modelach pojazdu urządzeń dodatkowych, które pozwolą na określenie masy podnoszonej (ładowanej) na pojazd. Urządzenia te pozwalają na przesłanie odczytywanych danych poprzez lokalizator SATIS i wysyłanie ich do aplikacji.