Raporty GPS. Wykresy, Raporty, Alerty do Zarządzania Flotą - SATIS GPS
plen
Jesteś tu:

Raporty GPS i analiza zdarzeń floty samochodowej

SATIS jest wygodnym narzędziem do raportowania istotnych zdarzeń związanych z eksploatacją floty pojazdów w firmie. Wyposażony w różnorodne raporty, wspiera podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych.

Dla kadry zarządzającej istotnym narzędziem, ułatwiającym analizę sytuacji w firmie są raporty. Podstawowym zadaniem systemu SATIS jest dostarczanie danych analitycznych, które przedstawiają zbędne koszty i niewykorzystane możliwości związane z eksploatacją pojazdów i maszyn. Pozwala to na usprawnienie efektywności pracy oraz poprawienie wyników firmy.

System SATIS posiada ponad 12 standardowych, najczęściej używanych raportów, takich jak raporty przebiegu pojazdu, czasu postoju, itp. Czasami jednak specyfika działalności Klienta wymaga stworzenia raportów specjalistycznych spełniających jego indywidualne potrzeby.

Moduł Szablony raportów pozwala na tworzenie raportów dodatkowych, zawierających elementy określone przez użytkownika. Umożliwiają one łatwe przygotowanie dowolnego raportu lub powiadomienia. Raporty mogą być prezentowane bezpośrednio w przeglądarce internetowej lub według harmonogramu wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Harmonogram raportów

Przydatną funkcją systemu raportowania SATIS jest moduł harmonogramu raportów. Bez względu na to, czy jest to gotowy raport, czy utworzony przez użytkownika, istnieje możliwość zdefiniowania z jaką częstotliwością, do jakich użytkowników, za jaki okres i w jakim formacie ma być automatycznie przesyłany raport na wskazany adres e-mail.

Jest to istotne ułatwienie, ponieważ dostęp do kluczowych informacji jest możliwy bez konieczności logowania się w systemie. O przydatności modułu subskrypcji raportów świadczy fakt, że blisko 80% analiz wykonywanych przez Klientów SATIS jest generowana poprzez harmonogram raportów.

Podstawowe elementy systemu raportowania:

  • Szczegółowe opisy przebytych tras pojazdów lub maszyn
  • Dzienne miesięczne i roczne przebiegi
  • Szczegółowa liczba motogodzin
  • Miejsca i czas wystąpienia sytuacji alarmowych
  • Czas pracy/postoju pojazdów
  • Raport temperatury w samochodach typu chłodnia
  • Zużycie paliwa

Zaawansowane raporty i analizy pozwalają na łatwą ocenę efektywności wykorzystania czasu pracy pracowników, a także na optymalizację tras pokonywanych przez pojazdy pod względem liczby kilometrów, co w efekcie może przyczynić się do redukcji ilości zużywanego paliwa.