plen
Jesteś tu:

Systemy zabezpieczeń osób i mienia

Techniczne systemy zabezpieczeń służą do zabezpieczania pomieszczeń, zwłaszcza tych wymagających szczególnej ochrony i kontroli. Ma to na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa zarówno dla ludzi jak i samych obiektów. Na nowoczesne elektroniczne systemy zabezpieczeń technicznych składają się systemy ostrzegawcze, sygnalizujące, ale także kontroli dostępu i monitoringu oraz automatyka sterująca. Poniżej przedstawiamy nasze rozwiązania.

Systemy telewizji przemysłowej CCTV

Monitoring wizyjny to systemy, których głównym zadaniem jest:
• poprawa naszego bezpieczeństwa
• skuteczne zapobieganie kradzieżom
• zapobieganie różnym aktom wandalizmu
• kontrola osób np. w szkołach, przedszkolach, zakładach pracy
• zabezpieczenie mienia podczas naszej nieobecności

 

Systemy sygnalizacji pożaru SSP

Systemy Sygnalizacji Pożarowej to jedno z kluczowych zabezpieczeń osób i mienia, które pozwala na zapobieganie rozprzestrzenianiu się pożaru i ograniczeniu zagrożeń z nim związanych.

Główne zadania systemu to między innymi:
• poprawa naszego bezpieczeństwa
• wczesne wykrywanie i bezbłędne identyfikowanie zagrożenia pożarowego
• natychmiastowe informowanie o pożarze
• skuteczne zapobieganie zniszczeniom powodowanym przez ogień

 

Systemy sygnalizacji włamania i napadu SSWIN

Systemy alarmowe to obecnie najpopularniejsza forma zabezpieczenia osób i mienia wykorzystywana w obiektach publicznych, przedsiębiorstwach, sklepach, domach prywatnych i mieszkaniach.

Do czego służy system alarmowy?
• do poprawy naszego bezpieczeństwa
• do zapewnienia spokoju i komfortu
• do skutecznego zapobiegania kradzieżom
• do ostrzegania przed ewentualnym zagrożeniem

 

Dźwiękowe systemy ostrzegania i nagłośnienia DSO

DSO to systemy skutecznie podnoszące poziom bezpieczeństwa w nowoczesnych obiektach. Są to rozwiązania komunikacyjne, które postały z myślą o natychmiastowym przekazywaniu informacji alarmowych w momencie wystąpienia zagrożenia.

Systemy DSO i nagłośnienia wykorzystywane są przede wszystkim do:
• przekazywania informacji o zagrożeniu pożarowym
• przekazywania informacji o sytuacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo osób
• sprawnego przeprowadzania ewakuacji z budynków, minimalizując ryzyko chaosu i paniki
• nagłośnienia obiektów publicznych celem umilenia spędzanego w nich czasu
• nagłośnienia obiektów mieszkalnych

 

Systemy oddymiania

Systemy oddymiania służą przede wszystkim do usuwania dymu, gorącego powietrza i gazów toksycznych z dróg ewakuacyjnych. Dzięki temu możliwa jest bezpieczna ewakuacja ludzi z miejsc zagrożonych pożarem.

Główne zadania systemu oddymiania to między innymi:
• umożliwienie sprawnej ewakuacji z budynku
• poprawa widoczności w obiekcie objętym zadymieniem, pożarem
• ograniczenie stężenia niebezpiecznych substancji w powietrzu
• skuteczne zapobieganie zniszczeniom powodowanym przez gromadzące się gorące gazy
• umożliwienie przewietrzenia i doświetlenia obiektów

 

Domofony i wideodomofony

Domofony i wideodomofony to standardowe wyposażenie nowoczesnych obiektów mieszkalnych. Stanowią formę systemu kontroli dostępu, która umożliwia komunikację pomiędzy osobami z zewnątrz, a abonentami znajdującymi się w budynku.

Do czego służy system wideo-domofonowy?
• do sprawowania kontroli dostępu do budynku
• do umożliwienia komunikacji osób z zewnątrz z mieszkańcami
• do pozostawienia wiadomości w przypadku nieobecności lokatora

 

Systemy kontroli dostępu – SKD

Systemy kontroli dostępu służą  do zabezpieczenia obiektów i uniemożliwienia dostępu do nich osobom niepożądanym. Stanowią wygodną i ekonomiczną formę kontroli przepływu osób, która nie wymaga zatrudniania dodatkowego personelu.

Do czego służą systemy kontroli dostępu?
• do poprawy naszego bezpieczeństwa
• do zapewnienia spokoju i komfortu
• do skutecznego zapobiegania kradzieżom
• do kontroli poruszania się osób w obiekcie