plen
Jesteś tu:
 • FAQ

FAQ

Należy zgłosić ten fakt w Biurze Obsługi Klienta. Następnie umawiany jest przyjazd serwisanta, który posiada przy sobie odpowiednie urządzenia zastępcze. Jeżeli usterki nie można usunąć od razu, uszkodzone urządzenie jest demontowane, a na czas naprawy montowany jest lokalizator zastępczy.

Stosowane w SATIS lokalizatory umożliwiają montaż w dowolnym pojeździe. Przy zbyciu pojazdu można wykonać jedną z dwóch czynności:

 • Dokonać cesji umowy na świadczenie usług lokalizacyjnych na kupującego pojazd.
 • Wymontować lokalizator i dokonać ponownego montażu w innym pojeździe.

Specyfika technologii GPS nie pozwala na lokalizację obiektu, gdy urządzenie lokalizacyjne „nie widzi” nieba. W takim przypadku w systemie widać ostatnią potwierdzoną przez lokalizator pozycję. Ważne jest, że w takim przypadku nadal mierzone są wszystkie pozostałe parametry zbierane przez lokalizator.

Dla przykładu: Jeżeli monitorowany pojazd wjedzie do parkingu podziemnego i nie wyłączy silnika, wówczas nie będzie aktualizowana jego pozycja, ale będzie wiadomo, czy ma włączony silnik, jakie są jego obroty, lub jaka jest temperatura w przestrzeni ładunkowej.

Tak, istnieje taka możliwość. Raporty można zapisywać w formatach PDF, XLS, XML, CSV.

Nie. System SATIS działa w 100% w oparciu o mechanizmy znanych przeglądarek internetowych.

Oczywiście można montować sondy paliwa we flotach lekkich. Jest to jednak całkowicie nieuzasadnione ekonomicznie i praktycznie. Pomiar paliwa w zbiorniku bazujący na fabrycznych wskaźnikach pojazdu jest całkowicie zadowalający.

Inną sprawą jest, że w większości pojazdów osobowych i dostawczych nie ma technicznych możliwości założenia sondy (brak dostatecznej ilości miejsca lub plastikowe zbiorniki paliwa).

Tak. Można to zrealizować na dwa sposoby:

 • Poprzez utworzenie dodatkowego konta użytkownika w systemie SATIS dla osoby spoza struktur biznesowych naszego klienta. Wówczas użytkownik taki ma dostęp do podglądu ściśle określonych pojazdów każdorazowo po zalogowaniu do systemu.
 • Poprzez utworzenie linka do obserwacji pojazdu i przesłanie go do wskazanej osoby. Podgląd taki jest ustawiony na określony czas: dzień, godzina. Po upłynięciu terminu udostępnienia pojazdu link automatycznie staje się nieaktywny.

Tak, ale wymaga to wykupienia usługi roamingu. Jeżeli Państwa pojazdy wyjeżdżają poza granice RP sporadycznie można rozważyć wariant nie wykupywania usług roamingu. Gdy usługa roamingu nie zostanie wykupiona, pojazd przestanie aktualizować swoją pozycję około 15 km od granicy RP.

Gdy lokalizator straci połączenie z krajowym operatorem GSM zacznie zapisywać wszystkie zbierane dane w pamięci podręcznych. Jak tylko pojawi się ponownie na terenie Polski prześle wszystkie dane z rejestratora. Dzięki temu istnieje możliwość analizy danych z urządzenia także z tras zagranicznych, przy braku usługi roamingu.

Tak. Wszystkie sprzedawane w ramach systemu SATIS lokalizatory posiadają otwarty protokół komunikacyjny, dzięki czemu można je podłączyć do innego systemu informatycznego o podobnej logice działania.

Oczywiście. Z systemu SATIS można korzystać z dowolnego komputera na świecie, posiadającego dostęp do sieci Internet. Wyjątkami (bardzo rzadkimi) mogą być wdrożenia, w których procedury bezpieczeństwa naszego Klienta wykluczają taką możliwość.

Tak. Możliwa jest integracja ze wszystkimi systemami kart paliwowych. Dodatkowo możliwa jest także integracja z systemami stacji przyzakładowych, kontenerowych, czy mobilnych.

W przypadku, gdy zakupy paliwa są realizowane gotówkowo, system SATIS pozwala na ręczne wprowadzenie danych o zakupach paliwowych, albo zaimportowanie tych danych z systemu finansowo-księgowego.

Tak, jest to możliwe przy pomocy urządzeń, których dostępność jest dość szeroka. Jednak system SATIS posiada wbudowane mechanizmy pozwalające na szybkie wykrycie sytuacji, w których kierowca używa urządzenia zakłócającego sygnał GPS.

Nie. Lokalizatory są instalowane w sposób bardzo dyskretny. Ma to na celu nie tylko ukrycie ich przed użytkownikami pojazdu, ale przede wszystkim zminimalizowanie ryzyka sabotażu.

W przypadku, gdy do lokalizatora podłączane są elementy zewnętrzne (np. sondy paliwa, przełączniki trybu jazdy, termometry itp.) oczywiście są one widoczne. Niemniej sam lokalizator wraz z antenami nadal jest ukryty.

Nie. W ramach realizowanych projektów Klient może mieć utworzoną dowolną ilość kont użytkowników. Realizujemy także projekty, w których zakładane są dodatkowe konta dla osób niepracujących w strukturach klienta (np. podwykonawcy, zleceniodawcy itp.). Także te konta udostępniane są nieodpłatnie.

Wszystkie sondy paliwa, które są instalowane w ramach projektu SATIS, są sondami ciśnieniowymi. Oznacza to, że mierzą zmiany (różnice) ciśnienia słupa cieczy. W związku z tym nie można zakłócić ich pracy działania magnesem.

System SATIS, jako jedyny w Polsce jest narzędziem stale rozwijanym. W cyklach miesięcznych dołączane są nowe funkcje systemu, będące odzwierciedleniem indywidualnych potrzeb. Jeżeli potrzeby Klienta są odmienne od przyjętych planów rozwojowych, z chęcią realizujemy projekty dedykowane, nad realizacją których czuwa zespół blisko 400 programistów.

Tak, istnieje taka możliwość. Lokalizatory SATIS nie posiadają żadnych blokad uniemożliwiających korzystanie z alternatywnych kart SIM. Zdecydowanie zalecamy jednak używanie kart SIM operatorów, z którymi mamy podpisane umowy współpracy. Dzięki temu posiadamy zdalną łączność z lokalizatorami, co z kolei pozwala na aktualizację ich oprogramowania, zmianę ważnych dla klienta parametrów, czy choćby zdalny serwis.

Stosujemy wyłącznie profesjonalne urządzenia pojazdowe, w których dla stabilności działania nie są stosowane anteny zintegrowane. Pomimo tego, że anteny są podłączone na dodatkowych przewodach, sposób montażu uniemożliwia ich znalezienie i uszkodzenie. Każdorazowo są zabudowywane wewnątrz kabiny pojazdu i nie są widoczne dla kierowcy.

Nie. Wszystkie stosowane w ramach projektu SATIS lokalizatory posiadają niezbędne homologacje dopuszczające je do stosowania w pojazdach.

Każdorazowo miejsce montażu lokalizatorów ustalamy z Klientem. Może to być dowolne miejsce w Polsce – posiadamy mobilne zespoły instalatorów.

Typowy montaż lokalizatora trwa około 1 godziny. Gdy w ramach projektu podłączane są akcesoria dodatkowe np. sondy paliwa i przewidziana jest kalibracja zbiorników, montaż może wydłużyć się do kilku godzin.

Hołdując zasadzie: „nie szybko, ale rzetelnie”, przykładamy szczególną staranność do prac instalacyjnych. Szanując czas naszych Klientów każdorazowo określamy, ile potrzeba czasu na wykonanie poprawnej instalacji w projekcie o określonej złożoności.

Wdrażając Eco-Driving można uzyskać różnicę w spalaniu paliwa nawet na poziomie 15%

Ile rocznie kosztuje różnica w spalaniu na poziomie 15%?

 • Porównujemy dwa samochody osobowe Skoda Octavia 1.9 TDI (105 KM).
 • Różnica w średnim spalaniu 6,64 – 5,56 = 1,08 l/100 km
 • Roczny przebieg obu pojazdów 40 000 km
 • Różnica w rocznym zużyciu paliwa 40 000/100*1,08= 432 litry
 • Cena ON 5,50 zł
 • Roczny koszty nadmiernego spalania 432*5,50= 2 376 zł
 • Koszt nadmiernego spalania w okresie leasingu 2 376*3= 7 128 zł

Na pierwszy rzut oka zaoszczędzona kwota może wydawać się stosunkowo niewielka, ale:

 • Stanowi ona 10% wartości zakupu auta
 • Pozwala na zakup paliwa, umożliwiający przejechanie blisko 8000 km (prawie 3 miesiące jazdy)
 • Przy flocie 200 samochodów pozwala zaoszczędzić 1 425 600 zł
 • Zaoszczędzona kwota pozwala na otrzymanie „za darmo” 18 aut przy wymianie floty

Satelity systemu GPS podają sygnał, który można odczytywać co 1 sekundę. W szczególnych przypadkach realizujemy takie projekty. Jednak dla ograniczenia kosztów związanych z transmisją danych (w szczególności w roamingu, gdzie koszty te są bardzo wysokie) lokalizatory w typowych ustawieniach wykonują odczyty danych co 200 metrów, po zmianie kąta skrętu powyżej 20 stopni. Dane są aktualizowane na mapie co około 30 sekund. Częstotliwość odczytu lokalizacji i aktualizacji danych na mapie każdorazowo ustalana jest indywidualnie z Klientem.

Dla zastosowań cywilnych dokładność systemu GPS jest określana na poziomie 4-12 metrów. Stosowane w SATIS lokalizatory pozwalają na odczyt położenia pojazdu z dokładnością 5 metrów.

To zależy od zastosowanej metody, a co za tym idzie kosztów związanych z uruchomieniem monitoringu paliwa. Ogólnie możemy przyjąć, że dla pomiaru z wykorzystaniem magistrali CAN lub pływaka pojazdu osiągana jest dokładność pomiaru na poziomie 3-7%.

Przy wykorzystaniu sond paliwa dokładność pomiaru waha się w przedziale 1,5-3%

W przypadku pomiaru w oparciu o chwilowe spalanie pojazdu lub parametr total fuel dokładność określania średniego spalania wynosi 1,5 do 5%.

Standardowo jest to 6 miesięcy. Oczywiście możliwe są indywidualne ustalenia z każdym z Klientów.

Fizyczną instalację lokalizatorów rozpoczynamy zwykle nie później niż 3 dni robocze od dnia podpisania umowy. W przypadku dużych i bardzo dużych projektów dla klienta ustalany jest harmonogram instalacji uwzględniający każdy z pojazdów oraz lokalizację, w której ma być przeprowadzona instalacja.

Szkolenie jest nieodpłatne. W zależności od indywidualnych ustaleń może odbyć się w siedzibie Klienta, w biurach SATIS GPS lub zdalnie za pomocą infrastruktury telekomunikacyjnej.

Zakres dodatkowych czujników jest bardzo szeroki. Typowymi są termometry, identyfikacja kierowcy, przełączniki trybu jazdy, czujniki wilgotności, czujniki zamknięcia drzwi, sondy paliwa.

Lokalizatory SATIS można także podłączać np. do pomp, agregatów, kompresorów, sprężarek, HDS’ów, końcówek mocy i wielu innych urządzeń wykonawczych montowanych w pojazdach. Dzięki temu możliwa jest identyfikacja pracy, pomiar czasu pracy i np. pomiar zużytego paliwa.

Dla klientów indywidualnych – kopia dowodu osobistego

Dla firm posiadających osobowość prawną – kopia KRS, NIP, REGON

Dla pozostałych firm – kopia EDG, NIP, REGON

W przypadku kredytowania wdrożeń o wartości powyżej 30 000 zł netto następuje ustalane indywidualnie badanie zdolności kredytowej. Istotnym jest fakt, że instytucja finansująca nie jest stroną umowy.

To zależy od modelu, marki i rocznika produkcji pojazdu oraz dodatkowych potrzeb Klienta. Niemal we wszystkich pojazdach wyposażonych w magistralę CAN mierzymy dodatkowo obroty silnika, stan licznika i ilość paliwa w zbiorniku pojazdu (dla aut jedno zbiornikowych). Możliwe jest podłączenie do lokalizatora szeregu urządzeń dodatkowych.

Dzięki temu możemy także mierzyć temperaturę, wilgotności, stężenie CO2, paliwo z wykorzystaniem sond paliwowych, pracę agregatów, pomp, sprężarek, otwarcie przestrzeni ładunkowych, identyfikować pracę maszyn budowlanych i wiele innych parametrów. Generalnie jest to uzależnione od typu pojazdu, wymagań Klienta i możliwości technicznych.

Do lokalizatora podłączana jest antena czujnika pracującego w technologii RFID. Jest ona ukrywana w obudowie kolumny kierowniczej. Dzięki temu jest całkowicie niewidoczna w kabinie.

Kierowca otrzymuje kartę zbliżeniową lub breloczek, który ma zapisany niepowtarzalny kod alfanumeryczny przepisany w systemie SATIS do konkretnej osoby. Przekręcenie kluczyka w stacyjce wywołuje sygnał o wysokiej częstotliwości, który jest wydawany do chwili, gdy kierowca zbliży kartę do czytnika.

Zidentyfikowanie kierowcy jest sygnalizowane długim (2 sek.) sygnałem i jest ważne do momentu unieruchomienia silnika. W systemie SATIS w trybie on-line widać, który kierowca prowadzi pojazd. Identyfikacja kierowcy może także być elementem ochronnym pojazdu.

Lokalizator można skonfigurować w sposób uniemożliwiający uruchomienie samochodu do momentu zidentyfikowania się właściwego kierowcy.

Jest to proces, który pozwala przeliczyć dane otrzymywane z określonego typu wskaźnika (CAN, pływak, sonda paliwa) na jednostki litrowe. Realizuje się go na dwa sposoby. Dla dużych zbiorników paliwa oraz instalacji wielo zbiornikowych wykonuje się ją bezpośrednio w pojeździe.

Pojazd musi być zatankowany do pełna. Instalator wykonujący montaż wypompowuje całe paliwo ze zbiorników paliwa. Następnie dokonuje szeregu tankowań odpowiadających 5% nominalnej objętości zbiornika paliwa. Po każdym wlaniu paliwa jest dokonywany odczyt wskazań z urządzeń pomiarowych. Następnie dane te są wprowadzane do systemu SATIS i przeliczane na litry.

W przypadku niewielkich zbiorników paliwa wykonujemy kalibracje na podstawie danych o wykonanych tankowaniach. Wystarczy 5-7 tankowań z podaniem nr pojazdu, daty, godziny, aby dokonać prawidłowej kalibracji zbiornika paliwa.

Minimalny okres związania umową to 12 miesięcy. Wynika on wprost z tego, że jest to najkrótszy okres, na jaki można aktywować karty SIM, z wykorzystaniem których przesyłane są dane z lokalizatorów. Czas związania umową może być także pochodną sposobu finansowania projektu.

Współpracujemy z klientami, którym zależało na zminimalizowaniu kosztów początkowych wdrożenia systemu. Wówczas wydłużaliśmy okres obowiązywania umowy, aby koszty początkowe rozłożyły się na większą liczbę rat.

Jest to dość szerokie zagadnienie. Najtańsze na rynku lokalizatory są produkowane w krajach dalekowschodnich. Ich jakość i poziom zaawansowania technologicznego, a przez to możliwości zastosowań nie należą do najwyższych.

Kwestią drugą jest rodzaj zamontowanych w lokalizatorze kluczowych podzespołów takich jak modem GPRS, odbiornik GPS, czy anteny. Biorąc pod uwagę, że wymienione komponenty stanowią dość znaczącą część kosztów wytworzenia urządzenia, to w tym przypadku można: albo dobrze, albo tanio. Całkiem duża ilość producentów wybiera wariant: dobrze. Takie też decyzje sugerujemy klientom.

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na cenę lokalizatora to możliwość podłączenia do magistrali CAN i/lub dodatkowych czujników, czy wskaźników. Ostatni element to marka urządzenia. Tu działa czynnik podobny, jak choćby na rynkach motoryzacyjnych. Tu zawsze należy wyważyć stosunek jakości do ceny. Taką też możliwość dajemy naszym klientom.

Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy. Istnieje możliwość wykupienia za niewielką kwotę usługi przedłużającej gwarancję na dowolny okres. Co istotne, także w przedłużonej gwarancji obowiązuje zasada udostępnienia lokalizatora zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej.

System SATIS może być użytkowany w oparciu o przeglądarki: Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome, Opera. Ze względu na szybkość działania rekomendujemy Google Chrome.