plen

Jesteś tu:

Precyzyjna lokalizacja GPS

Pojęcie częstotliwości odczytu lokalizacji GPS bardzo często (przez nieuczciwych dostawców w sposób zamierzony) jest zrównywane z częstotliwością aktualizacji pojazdu na mapie w systemie informatycznym.
To mylne podejście…

Rzeczywista lokalizacja GPS

Dobrej klasy lokalizator GPS powinien pozwalać na dokonywanie odczytów lokalizacji GPS tak, aby wskazywana na mapie trasa przejazdu samochodu wpisywała się w krzywiznę drogi. Tylko takie podejście umożliwia precyzyjne naliczanie tras. Dlatego też częstotliwość lokalizacji powinna być dokonywana przy wykorzystaniu 3 kluczowych parametrów:

  • czasu, np. co 30 sekund
  • dystansu, np. co 200 metrów
  • kąta skrętu, aby pojazd idealnie wpisywał się łuki na drodze

Liczmy się z kosztami

Z uwagi na dość istotne koszty transmisji danych z lokalizatorów (szczególnie w roamingu) w systemie SATIS odczyty lokalizacji dokonywane są częściej, niż aktualizacja danych na mapie. Podczas aktualizacji pozycji pojazdu na mapie pojawia się nie jeden, a kilka odczytów jednocześnie.

Jeżeli system odświeża dane na mapie co 30 sekund, a pojazd przemieszcza się po autostradzie z prędkością 140 km/h, co 30 sekund na mapie pojawi się 6 odczytów lokalizacji GPS dokonanych co 200 metrów. Pozwala to na bardzo dokładne odzwierciedlenie trasy, a przez to wysokiej jakości pomiary.

W niektórych realizowanych projektach dokonujemy odczytów lokalizacji GPS i aktualizacji danych na mapie co 1 sekundę. Niesie to za sobą dość wysokie koszty, ale naszym głównym celem jest realizacja potrzeby biznesowej klienta.

Kontroluj i oszczędzaj

Dzięki precyzyjnej lokalizacji GPS w systemie SATIS można dokonać weryfikacji zgodności raportów przedstawicieli handlowych z faktycznie wykonanymi przez nich działaniami w terenie. SATIS pozwala z bardzo dużą precyzją określić, czy zaraportowane prace faktycznie się odbyły.

Zakładając, że przedstawiciel handlowy wykonuje 180 wizyt handlowych w miesiącu, koszt jego zatrudnienia wynosi 10 000 zł (5500 zł umowa o pracę liczona w koszcie pracodawcy, 3000 zł samochód i koszy jego utrzymania, pozostała kwota to inne narzędzia niezbędne do pracy) możemy wyliczyć, że jedna wizyta handlowa to koszt na poziomie 56 zł.

Praktyka wskazuje, że raporty z faktycznie niewykonanych wizyt mogą stanowić nawet 10% wszystkich zaraportowanych – w naszym przypadku 18 wizyt. System monitoringu GPS SATIS pozwala w 100% wyeliminować to zjawisko. Dzięki temu możliwe jest zaoszczędzenie do 1000 zł miesięcznie oraz zwiększenie trudnej do oszacowania wartości sprzedaży poprzez wyeliminowanie wizyt, które nigdy się nie odbyły.