Lokalizator GPS e-TOLL. Urządzenie GPS Zintegrowane e-TOLL - SATIS GPS
plen
Jesteś tu:
  • e-TOLL

Urządzenie GPS zintegrowane z e-TOLL  

W czerwcu 2021 roku uruchomiony został nowy system poboru elektronicznych opłat drogowych e-TOLL, który docelowo ma objąć wszystkie płatne odcinki dróg w Polsce. System e-TOLL zastępuje dotychczasowy program viaTOLL. To szybki i wygodny sposób na opłacanie przejazdów oraz kompleksową optymalizację kosztów w firmie.

Czym jest system e-TOLL?

System e-TOLL to nowe rozwiązanie, umożliwiające pobór opłat za poruszanie się płatnymi odcinkami dróg krajowych i autostrad zarządzanymi przez GDDKiA. Obowiązek korzystania z e-TOLL przy rozliczaniu należności za przejazd obejmie pojazdy i zespoły pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz autobusy.

System opiera się na technologii lokalizacji satelitarnej, która dostarcza na bieżąco informacji o położeniu danego pojazdu i wylicza opłaty za korzystanie z wybranych odcinków autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zarządzanych przez GDDKiA. 

Integracja z systemem e-TOLL

Jest kilka rozwiązań aby dokonać integracji z systemem:

  • ZSL (Zewnętrzne Systemy Lokalizacyjne) – lokalizator instalowany na stałe w pojeździe, zintegrowany z komputerem pokładowym oraz cyfrowym tachografem.
  • OBU (On Board Unit) – urządzenie mobilne instalowane w pojeździe, zasilane zapalniczką samochodową bądź złączem OBD.
  • Aplikacja rządowa e-TOLL – instalowana na dowolnym urządzeniu mobilnym. Warunkiem poprawnego funkcjonowania jest stały dostęp do danych lokalizacyjnych urządzenia.

Firma SATIS GPS otrzymała zgodę Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na przyłączenie swojego autorskiego systemu teleinformatycznego oraz urządzeń do programu e-TOLL.

W swojej ofercie posiadamy profesjonalne urządzenia, które poza integracją z systemem e-TOLL dodatkowo dostarczają wielu kluczowych dla użytkownika danych. Należą do nich m.in. aktualne położenie pojazdu, ilość spalanego paliwa, dostęp do historii przebytych tras, czy też monitorowanie najważniejszych parametrów auta.

Do wybranych modeli urządzeń GPS wykorzystywanych do systemu e-TOLL, istnieje możliwość podłączenia dodatkowej diody w kabinie kierowcy. Dioda informuje o poprawnym nadawaniu urządzenia GPS do systemu poboru opłat drogowych e-TOLL. Stanowi to dodatkowa informacja dla kierowcy, że urządzenie działa prawidłowo.

Zaawansowane funkcjonalności naszych urządzeń nie tylko umożliwiają integrację floty z nowym systemem do poboru opłat drogowych, ale również usprawniają codzienne zarządzanie całą flotą samochodową w firmie.

Jeżeli nie wiesz jak dokonać integracji lub masz problem z wyborem sprzętu – skontaktuj się z nami, udzielimy Ci wszelkich niezbędnych informacji.

Dołącz swoją firmę do elektronicznego systemu opłat drogowych. Dzięki naszym rozwiązaniom łatwo dostosujesz swoją  flotę do nowych wymagań.

Więcej informacji na temat zasad działania systemu e-TOLL dostępnych jest na stronie Ministerstwa Finansów.