plen
Jesteś tu:
  • Certyfikaty innowacyjności

Innowacyjność potwierdzona certyfikatami

System SATIS uzyskał certyfikaty innowacyjności.

Opinia o innowacyjności za algorytm optymalizacji tras i harmonogramów tras ze złożonymi ograniczeniami
wystawiona 1 czerwca 2015 r. przez Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Do unikatowych atrybutów technologii zaliczono:

  • precyzyjne porównywanie wyników optymalizacji z faktycznie realizowanymi procesami
  • natychmiastowe wykrywanie odchyleń faktycznie realizowanych procesów od wariantów optymalnych
  • natychmiastowe reagowanie na pojawiające się odchylenia oraz możliwość wprowadzania programów korygujących
  • stałe analizowanie operacyjnej i finansowej skuteczności rozwiązań optymalizacyjnych
  • szybkie korygowanie działań optymalizacyjnych w przypadku zmiany uwarunkowań rynkowych
  • zmian w strukturach organizacyjnych obsługiwanych kontrahentów, zmian w dostępności posiadanych zasobów (pracownicy, pojazdy)

Wyżej wymienione cechy i funkcjonalności systemu SATIS w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawy jakości oraz rentowności funkcjonowania przedsiębiorstwa, głównie dzięki perspektywie zwiększenia efektywności prowadzonych działań oraz zredukowania dotkliwych kosztów zmiennych (paliwo, części eksploatacyjne, naprawy, itp.), w skutek czego możliwym jest wytwarzanie udoskonalonych wyrobów i usług.

W roku 2011 system SATIS otrzymał także Certyfikat o innowacyjności za algorytm paliwowy. Został on wystawiony przez Katedrę Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej  o innowacyjności .

Opracowany algorytm paliwowy był uznany jako rozwiązanie wyjątkowo nowoczesne w skali światowej, wyróżniające się pozytywnie na tle konkurencji i co zatem idzie spełniające wymagania dotyczące „innowacyjności” zawarte w art. 18b ustawy z dania 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zm.).