plen
Jesteś tu:
  • Dane firmy

Dane firmy

SATIS GPS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000658031, NIP 701-04-03-996, REGON 146982783, którą reprezentują:

Daniel Kaczmarek – Prezes Zarządu