plen
Jesteś tu:

Wybrane wdrożenia

Klient: Wiodący wykonawca robót hydrotechnicznych
Branża: Przemysł
Rodzaj monitorowanej floty: Maszyny budowlane, samochody osobowe

Nasz Klient jest liderem w zakresie świadczenia usług wykonawczych obiektów wodociągowych, uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków.

Monitoring dla dwóch flot

System SATIS objął monitoringiem flotę maszyn budowlanych oraz pojazdy osobowe pracowników nadzorujących realizowane inwestycje. W chwili rozpoczęcia prac projektowych, kilka pojazdów naszego Klienta było wyposażonych w alternatywny system monitoringu GPS. Z uwagi na niewystarczające funkcje dotychczas używanego systemu zapadła decyzja o inwestycji w system SATIS. Docelowo monitoringiem zostanie objętych blisko 80 pojazdów.

Samochody osobowe

Mierzenie kilometrów prywatnych i służbowych w samochodach osobowych to główny obszar, który miał być wspierany systemem SATIS. W pojazdach tej grupy mierzony jest także czas przebywania na terenach określonych inwestycji.

Maszyny budowlane

Znacznie szersze oczekiwania postawiono przed częścią systemu zainstalowaną w maszynach budowlanych. Tam, poza podaniem lokalizacji, konieczne było zmierzenie:

  • Zużycia paliwa
  • Faktycznego czasu pracy maszyn budowlanych
  • Mierzenie czasu pracy maszyn w obszarach poszczególnych inwestycji
  • Identyfikacja tankowań i upustów paliwa w maszynach budowlanych
  • Monitowanie o przedłużających się postojach maszyn budowlanych

Integracja z systemem SOFTRA

Dane zbierane w systemie SATIS są przesyłane poprzez moduł integracyjny do systemu SOFTRA.

Monitoring pracy maszyny

We wszystkich pojazdach wyposażonych w magistralę CAN dokonano integracji z lokalizatorów z komputerami pojazdów. Dodatkowo w maszynach budowlanych zostały zamontowane ciśnieniowe sondy paliwa. Wyspecjalizowane moduły, podłączone do magistrali CAN w maszynach budowlanych pozwalają na rozróżnienie, czy maszyna w danej chwili pracuje na wolnych obrotach, czy wykonuje fizyczne prace.

Montaż w trudnych warunkach

Największym wyzwaniem w realizowanym projekcie było miejsce i warunki montażu. Umowa z Klientem została podpisana w końcowych dniach listopada, a montaże rozpoczęły się z początkiem grudnia. Gwałtowny atak zimy spowodował, że montaż, który miał trwać 2,5 tygodnia przedłużył się do miesiąca. Niemniej wbrew aurze instalacje urządzeń zakończyły się pełnym sukcesem.

Optymalizacja wielu parametrów

Główne korzyści z wdrożenia systemu monitoringu pojazdów to wykluczenie nadużyć związanych z tankowaniami paliwa, zmniejszenie średniego spalania maszyn oraz automatyzacja rozliczeń maszyn, kierowców oraz operatorów maszyn budowlanych.

Zunifikowane środowisko informatyczne

Dzięki integracji z systemem SOFTRA pracownicy naszego Klienta pracują w zunifikowanym środowisku informatycznym, pozwalającym na zarządzanie wszystkim procesami związanymi z realizacją inwestycji oraz zarządzaniem zasobami wykorzystywanymi do tego celu.


Klient: Wykonawca robót przewozowych w kopalniach
Branża: Przemysł
Rodzaj monitorowanej floty: Maszyny budowlane

Nasz Klient posiada specjalistyczny sprzęt technologiczny: samochody Biełaz 30 i 40 t, koparki hydrauliczne i linowe oraz ładowarki. Teren działania firmy obejmuje cała Polskę.

Maszyny do pracy w kopalni

Pojazdy objęte monitoringiem SATIS to maszyny marki Biełaz wykorzystywane w wydobyciu wapienia (spycharki, ładowarki, wozidła). Przed wdrożeniem systemu monitoringu żadna z maszyn wykorzystywanych do pracy w kopalni nie była monitorowana pod względem pracy i lokalizacji. Ich właściciel nie miał możliwości kontrolowania ich na bieżąco, co utrudniało rozliczenia z pracownikami i uniemożliwiało weryfikację raportów czasu pracy.

Rozliczony faktyczny czas pracy 

System SATIS dostarcza  dokładnych informacji o czasie pracy maszyn, dzięki czemu ich właściciel może precyzyjnie rozliczać się z wynajmującym je do pracy właścicielem kopalni wapienia. Kwestia ta była szczególnie ważna dla obu stron, ponieważ warunki współpracy określają dwie oddzielnie stawki dla maszyn załadowanych urobkiem oraz dla maszyn z pustą przestrzenią ładunkową. Ponadto, system SATIS miał przyczynić się do wyeliminowania wszelkich ewentualnych nadużyć związanych z kradzieżą paliwa oraz urobku.  SATIS zapewnia także pomiar paliwa, dzięki czemu właściciel maszyn może na bieżąco monitorować jego poziom w zbiornikach i reagować w przypadku sytuacji niepożądanej.

Wszystko pod kontrolą

W maszynach zainstalowane zostały elektromagnetyczne moduły służące do pomiarów obrotów silnika. Pozwalają one określić w jakich przedziałach czasowych maszyna pracowała załadowana, a kiedy jej przestrzeń ładunkowa pozostawała pusta. Na maszynach zostały zamontowane również czujniki wywrotu rejestrujące każde podniesienie pokrywy i opróżnienie przestrzeni ładunkowej maszyny. Zintegrowanie czujników z systemem GPS pozwala ustalić dokładne miejsce, w którym urobek został zrzucony z maszyny. W ramach wdrożenia zainstalowano również sondy, które pozwalają mierzyć paliwo w zbiornikach maszyn.

Elektromagnetyczne moduły

Pracujące przy wydobyciu wapienia maszyny, które system SATIS objął monitoringiem, są nietypowe pod względem budowy i zastosowanych w nich rozwiązań technologicznych. Znaczna część z nich nie posiada stacyjki służącej do uruchomienia silnika, która jest wykorzystywana bardzo często w montażu systemów GPS w samochodach. W celu pomiaru obrotów silnika zainstalowano elektromagnetyczne moduły, dzięki którym możliwe jest ustalenie, czy maszyna porusza się, czy stoi oraz czy jej przestrzeń załadunkowa jest pełna.

Urobek kopalniany zabezpieczony

Elektromagnetyczne obrotomierze zainstalowane w maszynach marki Biełaz pozwalają dokładnie kontrolować czas pracy monitorowanych maszyn, co z kolei wpływa na usprawnienie rozliczeń z wynajmującym je właścicielem kopalni. Dodatkowo, czujniki wywrotu pozwalają ustalić dokładną lokalizację, gdzie transportowany na maszynie urobek został rozładowany. Funkcjonalność ta pomaga w zachowaniu porządku i pozwala naprawić ew. błędy pracowników (którzy np. rozładowali maszynę w niewłaściwym miejscu), a ponadto stanowi doskonałą broń w walce z ewentualnymi kradzieżami materiałów.


Klient: Lider w wytwarzaniu betonu przemysłowego
Branża: Przemysł
Rodzaj monitorowanej floty: Maszyny budowlane

Nasz Klient jest wiodącym operatorem w branżach cementu, kruszyw i betonu oraz gipsu.

Lokalizatory w betonomieszarkach

System SATIS objął monitoringiem pojazdy stanowiące flotę transportową służącą do przewozu betonu. Lokalizatory SATIS zostały zainstalowane na betonomieszarkach. Poza pomiarem lokalizacji, prędkości pojazdu oraz paliwa, pojazdy zostały wyposażone w specjalizowane moduły, pozwalające na identyfikację obrotów gruszki w betonomieszarce.

Monitorowanie obrotów gruszki

Podstawowym wymaganiem stawianym przed systemem SATIS jest monitorowanie obrotów gruszki w betonomieszarce. W pojeździe zainstalowany został modułu pomiaru kierunku obrotu gruszki. Jest to specjalizowane urządzenie działające w oparciu o technologię RFID, które zostało zamontowane na wieńcu napędowym gruszki betonomieszarki. Pozwala na precyzyjne określenie, czy w danym momencie gruszka obraca się w prawo (pracuje), czy w lewo (dokonywany jest wyładunek).

Analiza stylu jazdy 

Ponadto europejska centrala firmy wdraża projekt ekologicznej i ekonomicznej jazdy. Bazując na danych o przyspieszeniach, hamowaniach, obrotach silnika i prędkościach, nasz Klient chce otrzymywać informacje o stylu jazdy kierowców.

Głównymi korzyściami w przeprowadzonym wdrożeniu są: 

  • Ułatwienie zarządzania dostawami betonu poprzez zobrazowanie na ekranie monitora aktualnego położenia betonomieszarek oraz ich statusu (pełna/pusta, dojazd, wyładunek).
  • Wykluczenie sytuacji, w których wyładunek betonu był dokonywany w innym miejscu, niż u kontrahenta kupującego beton.
  • Poprawa bezpieczeństwa pojazdów i kierowców dzięki wdrożeniu modułów safety driving’u.
  • Obniżenie kosztów związanych z eksploatacją floty oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne dzięki wdrożeniu mechanizmów ecodriving’u.