Ecodriving
plen

Jesteś tu:

Ecodriving

Ecodriving zmierza do realizacji celów uzasadnionych ekonomicznie i wartych wdrożenia. Każdorazowo pojawia się jednak problem, jak zmierzyć, policzyć, ocenić zachowania kierowców, gdy znajdują się poza kontrolą, setki, czasami tysiące kilometrów od siedzib swoich firm.

Jak jeździć ECO?

Kluczowe czynniki, które wypływają na poziom zużycia paliwa, części pojazdów i bezpieczeństwo jazdy:

 • Jazda na niskich biegach
 • Jazda z nadmiernymi prędkościami obrotowymi silnika
 • Nadmierne prędkości
 • Gwałtowne przyspieszenia
 • Gwałtowne hamowania (nie używanie silnika do zapewnienia optymalnej prędkości)
 • Brak utrzymywania stałej prędkości podczas jazd pozamiejskich

Jak mierzymy ekojazdę w SATIS?

Rozwijając oprogramowanie w lokalizatorach SATIS znaleźliśmy sposób, aby mierzyć wymienione wyżej parametry, poddawać je ocenie oraz umożliwiać porównywanie poszczególnych kierowców. System SATIS posiada możliwość syntetycznego raportowania i oceniania poszczególnych parametrów mających wpływ na osiąganie celu niskiego spalania i zużycia pojazdu.

W systemie SATIS mierzone jest ponad 50 parametrów, na podstawie, których oceniane są w skali od 1-100 (100 jest oceną najwyższą) najistotniejsze parametry jazdy mające wpływ na zużycie paliwa.

Są to m.in.:

 • Jazda na niskich biegach
 • Jazda z nadmiernymi prędkościami obrotowymi silnika
 • Nadmierne prędkości
 • Gwałtowne przyśpieszenia
 • Gwałtowne hamowania (nie używanie silnika do zapewnienia optymalnej prędkości)
 • Brak utrzymywania stałej prędkości podczas jazd pozamiejskich

Ponadto zliczane są sytuacje, w których kierowcy nie starają się utrzymywać stałej prędkości jazdy oraz przemieszczają się na biegu jałowym.

Ocena ekojazdy na ekranie online

Na podstawie ocen cząstkowych wystawiana jest ocena ekojazdy. Aby umożliwić wyciągnięcie natychmiastowych wniosków i oszacowanie skali problemu, przy ocenach dla poszczególnych aut znajduje się informacja o średnim spalaniu pojazdu.

Dzięki temu nawet w czasie rzeczywistym, możemy obejrzeć ocenę stylu jazdy kierowcy, wprost na ekranie lokalizacji pojazdów.

Możliwość analizy stylu jazdy kierowcy w czasie rzeczywistym jest rozwiązaniem przydatnym. Niemniej największa wartość monitorowania ecojazdy ujawnia się na poziomie analitycznym.

Ponadto system SATIS został zintegrowany z Mobileye – modułem sztucznej inteligencji, ostrzegającym kierowcę o potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach w ruchu drogowym.