plen
Jesteś tu:
  • Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie planu połączenia SATIS GPS Sp. z o.o. i MobiCare SA
z dnia 25 lutego 2020 roku

Zarząd SATIS GPS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 500 ust. 21 KSH niniejszym ogłasza, że w dniu 28 stycznia 2020 r. został uzgodniony i podpisany Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze spółką MobiCare SA z siedzibą Warszawie (02 – 486), przy ul. Aleje Jerozolimskie 180, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000392391, posiadającej REGON: 142947761, NIP: 5213614533.

Wraz z niniejszym ogłoszeniem Spółka Przejmująca przekazuje do publicznej wiadomości Plan Połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 KSH.