plen
Jesteś tu:

Wybrane wdrożenia

Klient: AK-Sped Sp. z o.o.
Branża: Transport, spedycja logistyka
Rodzaj monitorowanej floty: flota ciężka

Firma transportowa AK-Sped specjalizuje się w realizacji transportów w temperaturze kontrolowanej oraz plandekowych na terenie Polski i całej Europy.

Problemy z integracją systemów

W AK-Sped wykorzystywane były dwa niezależne systemy do planowania i monitorowania procesów przewozowych. Korzystanie z dwóch oddzielnych systemów nie pozwalało na pełne wykorzystanie ich możliwości. Dostawcy tego oprogramowania nie wyrażali zgody na przeprowadzenie integracji obu narzędzi.

Testowe pomiary paliwa

W ramach przedwdrożeniowego testu system SATIS został zainstalowany w dwóch składach ciężarowych. Dla porównania monitorowanie zużycia paliwa w każdym z pojazdów było realizowane odmienną technologią. W jednym zainstalowane były dwie ciśnieniowe sondy paliwa, w drugim dane o ilości paliwa i jego zużyciu były odczytywane bezpośrednio z szyny CAN pojazdu.

Jeden system SATIS zamiast kilku różnych systemów 

W chwili obecnej SATIS to jedyne wykorzystywane w tej firmie narzędzie do monitorowania pojazdów i analizy czasu pracy kierowców. Aplikacja służy także, jako narzędzie do planowania i monitorowania realizowanych procesów transportowych.

Sygnalizatory antynapadowe 

Montażowi lokalizatorów GPS towarzyszyło zamontowanie sygnalizatorów antynapadowych, dzięki którym kierowcy mogą zawiadomić centralę firmy o nietypowej lub niebezpiecznej sytuacji na drodze (wypadek, napad). Informacja o uruchomieniu sygnalizatora antynapadowego (tzw. Panic button) jest błyskawicznie przekazywana pod wskazany przez Klienta numer telefonu. Obsługująca go osoba może natychmiast podjąć działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa kierowcy oraz ładunku (np. zawiadomienie policji, pogotowia).

Analiza stylu jazdy kierowcy 

Firma AK Sped wykorzystała system SATIS do rozpropagowania ekonomicznego stylu jazdy wśród swoich kierowców (tzw. Eco-driving). Moduł umożliwiający monitorowanie zużycia paliwa został dodatkowo rozszerzony o funkcjonalność pozwalającą na obserwowanie prędkości oraz obrotów silnika w konkretnych pojazdach. Użytkownik systemu może obserwować parametry na bieżąco, albo wygenerować zbiorczy raport określający styl jazdy poszczególnych kierowców. Przeprowadzone zostały także prace umożliwiające identyfikację kierowców oraz odczyt  czasu pracy przy wykorzystaniu tachografów cyfrowych zainstalowanych w pojazdach.

Kontrola paliwa i terminowość dostaw 

SATIS wspiera Klienta w zakresie kontroli dostaw oraz tras pokonywanych przez kierowców na terenie Europy oraz Rosji. Dzięki naszej aplikacji kierownictwo firmy może monitorować realizację poszczególnych zleceń i rozliczać się z pracownikami za wykonaną pracę. Ponadto, moduł umożliwiający dokonywanie pomiarów paliwa umożliwia eliminację nadużyć i ewentualnych kradzieży paliwa oraz wpływanie na kierowców jeżdżących w sposób nieekonomiczny.


Klient: Wiodący producent pasz
Branża: Rolnictwo
Rodzaj monitorowanej floty: flota średnia, transport specjalistyczny

Nasz Klient dysponuje własną flotą najnowszej generacji wozów paszowych z rozładunkiem pasz sypkich metodą mechaniczną.

Monitoring pojazdów do przewozu paszy 

SATIS objął monitoringiem pojazdy służące do przewozu zbiorników z paszą. System służy jako narzędzie do monitorowania pracy pomp do rozładunku pasz sypkich, instalowanych na pojazdach paszowych. Wdrożenie miało pomóc w ustaleniu, kiedy i gdzie przewożona pasza jest rozładowywana w celu zapobiegnięcia ewentualnym kradzieżom czy nadużyciom.

Kontrola pracy pompy 

Zakres prac obejmował instalację urządzeń do monitorowania pracy pomp paszowych oraz lokalizatorów GPS. Ze względu na wyjątkowy charakter monitorowanych pojazdów oraz nietypowy sposób ich wykorzystania, kontrola pracy pompy jest prowadzona na podstawie pracy silnika pojazdu oraz pozycji GPS. System dystrybucji pasz w firmie jest nietypowy, ponieważ pojazdy rozwożące paszę nie mają stałych miejsc dostawy, w związku z czym ustanowienie stałych obszarów ich pracy jest niemożliwe. Monitorowanie pracy pompy wyłącznie na podstawie pracy silnika pojazdu jest także niemożliwe, ponieważ nawet przy większych wyładunkach (kiedy wypompowanie paszy twa dłużej) silnik pojazdu nie jest wyłączany, a kluczyki nie są wyjmowane ze stacyjki.

Lokalizacja i weryfikacja czasu pracy 

Uzupełnienie wszystkich pomiarów o informacje rejestrowane przez odbiorniki GPS pozwala ustalić, czy dany pojazd zatrzymał się tylko na chwilę, czy też zatrzymał się na dłużej w celu dokonania wypompowania. Dane rejestrowane w systemie zawierają szczegółowe informacje o miejscu postoju oraz o czasie jego trwania. Kierownictwo firmy może sprawdzić, czy w czasie postoju silnik pracował, czy był wyłączony.

Identyfikacja kierowców 

Całość uzupełnia system identyfikacji kierowców – przed uruchomieniem pojazdu każdy z kierowców musi zbliżyć do czytnika przypisaną mu kartę RFID. Dzięki temu rozwiązaniu w systemie odnotowywana jest informacja, o której godzinie dany pracownik rozpoczął pracę z konkretną maszyną oraz kiedy pracę zakończył. W razie potrzeby kierownictwo może ustalić, w czasie pracy którego pracownika miało miejsce najwięcej nieuzasadnionych postojów i poprosić go o wyjaśnienia.


Klient: Francuski lider rynku przewozowego
Branża: Transport, spedycja, logistyka
Rodzaj monitorowanej floty: flota ciężka

Polski oddział naszego Klienta oferuje przede wszystkim usługi z zakresu transportu drogowego.

Monitoring naczep i ciągników 

Na zlecenie klienta system SATIS monitoruje 7 naczep oraz ponad 40 ciągników dla firm współpracujących z naszym klientem w charakterze podwykonawców. Głównym celem systemu SATIS było dostarczenie danych dotyczących pracy monitorowanych pojazdów oraz pokonywanych przez nie tras, które mogłyby posłużyć do usprawnienia zarządzania flotą i optymalizacji procesów transportowych.

Akumulator żelowy w naczepach 

Zakres prac obejmował instalację lokalizatorów w naczepach podróżujących po Polsce oraz po Europie. Zainstalowane lokalizatory w czasie transportu korzystają z energii elektrycznej z akumulatora ciągnika siodłowego. Po odłączeniu od ciągnika lokalizator pobiera energię z akumulatora żelowego, który zapewnia pracę urządzenia przez 7 kolejnych dni, bez konieczności podłączania zasilania zewnętrznego. Dzięki temu rozwiązaniu właściciel ładunku oraz firma przewozowa może ustalić dokładne położenie naczepy nawet w sytuacji, kiedy została ona odczepiona od ciągnika siodłowego.

Zastosowanie systemu SATIS:

  • stanowi narzędzie rejestrujące różne parametry jazdy, na podstawie których optymalizowane są procesy transportowe (trasy przejazdu, optymalizacja wykorzystania przestrzeni ładunkowej), dzięki czemu zarządzanie flotą staje się coraz bardziej wydajne
  • usprawnienia współpracy pomiędzy naszym klientem, jego podwykonawcami i Klientami zlecającymi przewóz towarów. Wiele firm przewozowych współpracujących z naszym Klientem, pod wpływem swojego głównego partnera zdecydowało się objąć także swoje pojazdy monitoringiem SATIS. Posunięcie to usprawnia współpracę z partnerem oraz podnosi jakość świadczonych przez te firmy usług

Udostępnienie podglądu on-line firmom trzecim 

Z systemu SATIS korzystają także końcowi kontrahenci naszego Klienta. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usługi, nasz Klient zamówił opcję, dzięki której kontrahenci zlecający przewóz ładunków mają możliwość zalogowania się do systemu poprzez „gościnne” konto. Oferuje ono możliwość korzystania z mapy cyfrowej, na której zaznaczona jest aktualna pozycja interesującego Klienta pojazdu. Jednocześnie konto gościnne zapewnia ograniczony dostęp do rejestrowanych w systemie informacji, dzięki czemu nasz Klient ma pewność, że pozostałe prywatne informacje firmy pozostaną tajne.