plen
Jesteś tu:

Raportowanie i analizy

Ze względów ustawowych najistotniejszymi raportami dla firm komunalnych są te, które wskazują na ilości, miejsce podjęcia nieczystości oraz miejsca ich zrzucenia. Niezwykle ważne są również zestawienia, w których prezentowane są informacje o nieczystościach odbieranych z nieuprawnionych punktów.

Aby możliwe było przygotowanie analiz, wdrażając system SATIS w firmach komunalnych wykonujemy przede wszystkim:

  • Montaż lokalizatora
  • Podłączenie do lokalizatora do zabudowy pojazdu (odwłok, widelec, pompa, końcówka mocy itp. Instalacja zawsze jest uzależniona do typu i przeznaczenia pojazdu)
  • Nanosimy na mapy cyfrowe wszystkie punkty, w których zgodnie z podpisanymi umowami mają być odbierane nieczystości
  • Nanosimy na mapy miejsca składowania nieczystości (miejsc w których mogą być zrzucane)
  • Importujemy dane o tzw. trasówkach, zgodnie z którymi mają być odbierane nieczystości

Na tej podstawie, w oparciu o szablony raportów zdarzeń definiowanych oraz harmonogram raportów definiujemy analizy, z których najważniejszymi są:

  • Elektroniczna karta pracy pojazdów/kierowców
  • Raport odbioru/zrzutu nieczystości
  • Raport odbioru/zrzutu nieczystości w miejscach niedozwolonych
  • Inne, zgodnie z potrzebami naszych Klientów

Wymienione wyżej raporty pozwalają na wyeliminowanie niemal wszystkich nadużyć związanych z gospodarką odpadami.