Monitoring naczep i bezpieczeństwo przewożonych ładunków | Blog - SATIS GPS
Jesteś tu:
  • Blog
  • Monitoring naczep i bezpieczeństwo przewożonych ładunków

Monitoring naczep i bezpieczeństwo przewożonych ładunków

Kluczowym aspektem w transporcie jest bezpieczne i skuteczne realizowanie zleceń. Zaawansowane systemy telematyczne, posiadają różnorodne funkcjonalności wykorzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie jazdy. Całodobowy dostęp on-line do aktualnej lokalizacji danego pojazdu z ładunkiem, jest podstawową informacją wykorzystywaną w trakcie planowania oraz realizacji usług logistycznych. Stanowi również cenne źródło danych, wykorzystywane przy planowaniu kolejnych tras.

Zastosowanie rozwiązań telematycznych w transporcie drogowym, umożliwia pozyskiwanie wielu istotnych danych, niezwykle przydatnych w przedsiębiorstwie transportowym. Korzyści, jakie gwarantują takie systemy z punktu widzenia właściciela firmy lub osoby zarządzającej flotą, to: oszczędność czasu i pieniędzy, zwiększenie wydajności realizacji zadań transportowych, wzrost bezpieczeństwa kierowcy i przewożonego ładunku, sprawne zarządzanie pracą kierowców, nadzór nad czasem dostarczenia ładunków, kontrola stanu technicznego pojazdów oraz emisji spalin.

Wdrożenie rozwiązań telematycznych w firmie transportowej, poprawia jakość procesów, zapewnia lepszą rentowność przedsiębiorstwa poprzez redukcję kosztów, a w efekcie wzmacnia wizerunek firmy.

 

Możliwości telematyki w zakresie monitoringu i zabezpieczenia przed kradzieżami ładunku

Bezpieczeństwo ładunków podczas całego procesu transportowego staje się, poza ceną i terminowością dostaw, kluczowym kryterium wyboru usługodawcy logistycznego.

Podstawowym zabezpieczeniem towaru przed kradzieżą podczas transportu, jest śledzenie go w czasie rzeczywistym na mapie cyfrowej za pomocą specjalnej platformy informatycznej lub urządzenia mobilnego.

Dostawca usług i systemu monitorowania powinien zapewnić odpowiednie i niezawodne urządzenie, montowane w niewidocznym miejscu w pojeździe lub naczepie. Specjalny nadajnik, korzystając z sygnału satelitarnego GPS, na bieżąco rejestruje pozycję auta na mapie, a także monitoruje, czy nie zostały otwarte drzwi przestrzeni ładunkowej. Urządzenie powinno być wyposażone we własną baterię, by awaria zasilania lub celowe odcięcie nie powodowało awarii lokalizatora.

Dedykowany system monitorujący, umożliwia także ustawienie powiadomień o sytuacjach niepożądanych, np. gdy pojazd lub towar opuści wyznaczoną strefę, w której miał się poruszać. Każde odstępstwo od normy powinno powodować błyskawiczne wygenerowanie alarmu i natychmiastowe podjęcie działań.

Wybierając system telematyczny, istotne jest, aby rozwiązanie gwarantowało niezawodność i skuteczność działania. Warto postawić na lokalizator GPS, który umożliwi kompleksowe monitorowanie lokalizacji, parametrów pojazdu oraz przewożonego ładunku w czasie rzeczywistym. 

 

Towary wymagające transportu w kontrolowanej temperaturze

Niektóre ładunki ze względu na swoją specyfikę, wymagają transportu w określonych warunkach, między innymi w temperaturze kontrolowanej. Towarami wymagającymi szczególnych warunków są przede wszystkim: artykuły spożywcze, produkty farmaceutyczne, medyczne i chemiczne, ale również elektronika, materiały budowlane, a nawet zwierzęta.

Tego rodzaju przewóz wymaga dotrzymania szczególnych warunków, które powinny zostać zachowane przez cały czas transportu. Do poprawnego zrealizowania przewozu w temperaturze kontrolowanej, wymagane jest wyposażenie środka transportu oraz jednostki ładunkowej w odpowiednie urządzenia dodatkowe.

Zamontowane lokalizatory, termometry cyfrowe oraz wyświetlacz w kabinie kierowcy, umożliwiają całodobowy monitoring i bieżące kontrolowanie temperatury w ładowni pojazdu. Dyspozytor ma bezpośredni podgląd do aktualnej pozycji pojazdu na mapie oraz temperatury przewożonego towaru. W przypadku nagłych wahań, czy utrzymujących się nieodpowiednich warunków, system monitorujący powinien wygenerować alarm, a kierowca i dyspozytor – otrzymać odpowiednie powiadomienie.

Zapewnienie szerokich mechanizmów monitorowania przewożonego ładunku, a także umożliwienie dostępu do informacji o jego stanie, może być istotnym elementem oferty rynkowej firm logistycznych i transportowych.

 

Funkcjonalności systemu SATIS

Coraz więcej Klientów poszukuje rozwiązań, które swoją funkcjonalnością wykraczają poza typowe systemy monitoringu GPS. Złożoność procesów biznesowych, konkurencyjny rynek oraz dążenie przedsiębiorców do optymalizacji kosztów sprawia, że od systemów tej klasy oczekuje się znacznie więcej.

Pomiar paliwa, rejestrowanie czasu pracy czy kontrolowanie stylu jazdy kierowców, to jedynie podstawowe funkcje, jakich oczekują od systemów GPS managerowie odpowiedzialni za realizację kluczowych procesów biznesowych.

System SATIS to zaawansowane narzędzie telematyczne, usprawniające na wielu płaszczyznach pracę firm z branży logistycznej i transportowej. Wdrożenie takiego rozwiązania może przyczynić się do uzyskania szeregu korzyści, zapewniając bezpieczeństwo zarówno pojazdom, przewożonym towarom jak i kierowcom.

System SATIS, pozwala na generowanie szczegółowych raportów, które zawierają dane między innymi o wysokości temperatury na każdym z umieszczonych termometrów w ładowni. Tak zabezpieczony i monitorowany transport na pewno przebiegnie zgodnie z założeniami i dotrze w niezmienionym stanie do miejsca docelowego. Rozwiązania telematyczne ofertowane przez firmę SATIS GPS, usprawniają proces wymiany danych oraz efektywnego zarządzania flotą pojazdów.