Jesteś tu:
  • Blog
  • Ecodriving w branży transportowej i logistycznej

Ecodriving w branży transportowej i logistycznej

Jazda ekonomiczna (ecodriving) to szereg zasad, które przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze, ograniczenia zużycia paliwa i podzespołów auta (klocki hamulcowe, układ przeniesienia napędu, zużycie silników), a także ochrony środowiska. Jest to skuteczny sposób na obniżenie wydatków w przedsiębiorstwie w dłuższej perspektywie czasu. Umiejętna eko-jazda pozwala zaoszczędzić od 5% do 25% zużywanego paliwa, a to konkretne oszczędności w budżetach firmy.

Niestety, firmy z branży transportowej czy też logistycznej wciąż niechętnie podchodzą do tego zagadnienia. W większości przypadków wynika to z braku wiedzy na temat korzyści, jakie daje ekologiczna jazda. Niechęć do wdrażania polityki ecodrivingu może się też wiązać z przeświadczeniem, że generuje ona wyłącznie koszty, a  przecież przedsiębiorstwa transportowe i tak muszą ponosić nakłady finansowe na ochronę środowiska. Najbardziej istotne znaczenie w aspekcie ekologicznych skutków eksploatacji pojazdów ma emisja związków toksycznych z pojazdów ciężarowych, zwłaszcza tych poruszających się po zatłoczonych centrach miast, dlatego ważnym elementem prowadzonej przez nie działalności powinny być szkolenia z ecodrivingu dla kierowców. Takie szkolenia powinny być traktowane jako forma inwestycji. Korzystający z nich uzyskują wymierne efekty w postaci mniejszych kosztów eksploatacji aut. Tego typu inicjatywy to przede wszystkim rozmyślne działanie, które w dłuższej perspektywie po prostu się opłaca. W chwili obecnej można stwierdzić, że mimo oczywistych plusów ecodrivingu, okazuje się, że nadal łatwiej jest zmienić parametry techniczne samochodu, niż zmienić nawyki i przyzwyczajenia kierowców. Oszczędna jazda to przede wszystkim sposób myślenia, a dopiero w dalszej kolejności konkretne techniki ułatwiające to zadanie.

Które funkcjonalności szeroko pojętej telematyki pomagają analizować parametr ekonomicznej jazdy kierowców samochodów ciężarowych?

W aspekcie ecodrivingu można wymienić kilka istotnych parametrów, które są odczytywane z komputera pokładowego pojazdu, są to: pomiar prędkości obrotowej silnika, dane o prędkości chwilowej pojazdu oraz poziom nacisku na pedał gazu. Ważną kwestią jest także sposób zbierania i konfigurowania danych. Za pomocą zaawansowanych technologicznie urządzeń, możliwe jest kompletowanie danych z odpowiednią częstotliwością oraz tworzenie wstępnych zestawień i analiz, które są następnie przesyłane do systemu monitorującego. Urządzenia montowane w pojazdach umożliwiają dodatkowo pomiar takich parametrów jak: umiejętność utrzymywania stałej prędkości jazdy, tryb jazdy – miejska/pozamiejska, wykrywanie jazdy na biegu jałowym itp. Menedżerowie flot, wybierając dostawcę usług monitoringu, powinni dokładnie określić swoje wymagania i upewnić się, czy wybrana firma je spełnia. Moduł pomiaru ecodrivingu w wybranej aplikacji powinien być tworzony przy ścisłej współpracy z producentami urządzeń, z którego dany system korzysta. Wpływa to jego wydajność i pozwala wykorzystać dane dostarczane przez urządzenie w maksymalnym stopniu. Nowoczesne narzędzia IT powinny oferować wypracowane doświadczeniem algorytmy oceniania ekonomicznej jazdy oraz pozwalać na ich dostosowanie do reguł panujących w firmie Klienta.

Czy potencjalni użytkownicy są świadomi możliwości jakie daje telematyka w kontekście ecodrivingu?

Z roku na rok świadomość możliwości jakie dają rozwiązania telematyczne wzrasta. Odpowiednio zdefiniowane potrzeby względem systemów telematycznych oraz wymagań stawianych przed urządzeniami GPS pozwalają na precyzyjny pomiar różnych parametrów, między innymi dotyczących ecodrivingu.

Urządzenia przystosowane są do odczytywania coraz większej ilości danych z komputerów pokładowych. Producenci urządzeń natomiast prześcigają się w coraz nowszych algorytmach przeliczających dane odczytywane z pojazdu. Nowoczesne systemy monitoringu oferują interesujące funkcje wspomagające analizę danych i usprawniające pracę kierowników flot. Wszystkie procesy są pochodną zmian na poziomie podstawowym – zmieniają się technologie zastosowane w pojazdach przez koncerny samochodowe. Można też zaobserwować zwiększone zapotrzebowanie na zmniejszenie zużycia paliwa, połączone z ochroną środowiska. Rozwój tych technologii wymusza pomiar nowych parametrów w różnych ujęciach. Powoduje to nieustanną potrzebę edukowania rynku. Z tego też powodu firma SATIS GPS oferuje cykliczne szkolenia dla Klientów, gdzie przedstawiane są nowe rozwiązania wspierające menedżerów w zakresie ecodrivingu oraz w efektywnym zarządzaniu flotą, mające na celu podniesienie świadomość odbiorców usługi w tym zakresie.

Narzędzia wspomagających managerów w kontekście realizacji projektów ecodrivingu.

Moduł Ecodriving w systemie SATIS składa się z 3 podstawowych elementów mających za zadanie w jak najlepszym stopniu wesprzeć kierowników flot. Poniższe elementy są ze sobą ściśle powiązane:

  • Zaawansowane urządzenia GPS
  • Aplikacja www i moduł analityczno-raportowy
  • Aplikacja mobilna z dostępem dla kierowcy

Urządzenia GPS, zostały wyposażone w profesjonalne oprogramowanie stworzone przez producenta urządzeń, przy ścisłej współpracy z naszymi programistami. Umożliwia to realizację określonych założeń związanych z pomiarem ecodrivingu. Zapewnia to maksymalną kompatybilność danych dostarczanych przez urządzenie z wymogami i możliwościami naszego systemu oraz pewność kompletnego wykorzystania tych danych w analityce. Dane dostarczane przez urządzenia są przekazywane bezpośrednio do systemu SATIS i podlegają zaawansowanej analizie poprzez kilkanaście rozbudowanych algorytmów. Wyniki są następnie wyświetlane w postaci raportu zbiorczego i mają wpływ na finalną ocenę ecodrivingu. Parametry, które bierzemy pod uwagę to: prędkość obrotowa silnika, prędkości osiągane przez pojazd, dynamika przyspieszania i hamowania, umiejętność zachowania stałej prędkości jazdy, unikanie biegu jałowego i wiele innych. Raport ecodriving prezentowany jest w podziale na jazdę o charakterze miejskim/pozamiejskim i mieszanym.

System SATIS dysponuje rozbudowanym narzędziem do konfigurowania własnych raportów, w których można wykorzystywać cząstkowe oceny ecodriving oraz inne parametry monitorowane przez nasze urządzenia. Pozwala to stworzyć raport analizujący dane w sposób dostosowany do potrzeb Klienta. Często ocena ecodrivingu wyliczona na bazie naszego algorytmu wykorzystywana jest do różnych zastosowań w raportach kosztowych, czy badających poziom bezpieczeństwa jazdy. Za pomocą tego narzędzia szefowie flot budują rankingi, mające na celu wyłonienie najlepszych kierowców, co niewątpliwie wpływa poziom zużycia paliwa, części pojazdów oraz bezpieczeństwo jazdy.

Istotnym elementem systemu SATIS jest aplikacja mobilna, umożliwiająca użytkownikowi bieżące monitorowanie postępów w zakresie ekonomicznej jazdy. Na tej podstawie kierowca wie, jakie wyniki osiągnął w bieżącym okresie w porównaniu do okresu wcześniejszego. Możliwe jest również wyświetlenie średnich wyników wszystkich lub wybranych kierowców w tych samych ramach czasowych. Zbiorcza ocena dla poszczególnych aut, umożliwia wyciągnięcie szybkich wniosków ze stylu jazdy poszczególnych kierowców i oszacowanie skali problemu. Specjalnie dedykowany raport wskazuje, które elementy jazdy poszczególnych pracowników mają największy wpływ na ilość zużytego paliwa oraz które z nich mogą zostać zoptymalizowane, tak aby ocena eko była jak najwyższa, a spalanie jak najniższe.

Oprócz analizy wyników kierowców, wyświetlane są porady dotyczące sposobu jazdy danego kierowcy. Porady tworzone są w oparciu o bieżącą analizę stylu jazdy kierowcy i wyświetlane na ekranie smartfona. Przyczyniają się one nie tylko do znacznego zmniejszenia zużycia paliwa, części samochodu i emisji spalin, ale także do wyrabiania dobrych nawyków u kierowcy, poprawiając przy tym bezpieczeństwo na drodze.