Jesteś tu:
  • Blog
  • Bezpieczeństwo i rozliczenie czasu pracy kierowców

Bezpieczeństwo i rozliczenie czasu pracy kierowców

Jeżeli prowadzisz firmę, której działalność wymaga zatrudnienia kierowców, to doskonale wiesz jak trudne jest ewidencjonowanie oraz kontrolowanie czasu ich pracy. Pracownik terenowy zdecydowaną większość dnia przebywa poza siedzibą firmy, a Ty nie masz pewności czy realizuje powierzone mu zadania w sposób zgodny z Twoimi oczekiwaniami.

W takich sytuacjach idealnym rozwiązaniem okazują się systemy GPS, które pomagają usprawnić funkcjonowanie firmy w zakresie zarządzania pracą kierowców. Warto podkreślić, że nie są one przeznaczone wyłącznie dla wygody pracodawców – dodatkowo znacznie poprawiają komfort pracy również samych pracowników. Umożliwiają im raportowanie wizyt u kontrahentów wraz z możliwością potwierdzenia realizacji wizyty, za pomocą podpisu złożonego przez kontrahenta na ekranie telefonu lub tabletu. Ponadto funkcjonalności systemu pozwalają na wyświetlanie danych kontaktowych klienta oraz jego lokalizacji na mapie. Te rozwiązania zdecydowanie ułatwiają pracę kierowców, przyspieszają realizację zadań oraz zapewniają stałą komunikację z przełożonym.

Bezpieczeństwo i rozliczenie czasu pracy kierowców

Podstawą do wypłacenia pracownikom wynagrodzenia jest dokładne wyliczenie czasu wykonanej pracy. Wykonanie tej czynności w przypadku osób zatrudnionych stacjonarnie nie stanowi żadnego problemu, natomiast zupełnie inaczej wygląda to w przypadku pracowników mobilnych. Biorąc pod uwagę fakt, że często wyjeżdżają oni w długie trasy, dokonanie rozliczenia okazuje się dużo bardziej skomplikowane.

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć co wydarzy się podczas pokonywania trasy. Jest wiele czynników na które kierowcy nie mają wpływu, a mogą one opóźnić dotarcie do miejsca docelowego w wyznaczonym czasie. Do takich sytuacji możemy zaliczyć wypadek na drodze, czy też nieprzewidziane warunki atmosferyczne, które mogą znaczenie utrudnić jazdę. Pamiętajmy, że pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom mobilnym. Dlatego też musi on przestrzegać dziennych wymiarów czasu pracy, łącznie z przerwami, aby obowiązki były wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przedstawione powyżej argumenty, potwierdzają, że rozliczenie czasu pracy kierowców, tak aby żadna ze stron nie była pokrzywdzona, nie należy do najłatwiejszych. Aby uniknąć takich sytuacji, proponujemy nowoczesny system monitoringu SATIS GPS. Jest to technologia, która pozwala śledzić przemierzoną trasę, odnotować wszystkie postoje, obowiązkowe przerwy oraz prędkość i inne parametry pojazdu . Dodatkowo na podstawie danych generowanych z systemu, pracodawca jest w stanie zaplanować dzienną trasę kierowcy tak, aby nie przekraczał on dziennych limitów i bezpiecznie docierał do miejsca docelowego.

Odczyt danych z tachografu cyfrowego

Pracodawca ma obowiązek wyposażyć samochody służbowe w urządzenia rejestrujące czas pracy –  w zależności od rodzaju pojazdu mogą to być tachografy analogowe lub cyfrowe.

System SATIS oferuje automatyczne pobieranie danych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy. Jest to bardzo ważna funkcjonalność, ponieważ wykonywanie tych czynności jest obowiązkowe, a ich niedopełnienie wiąże się z nałożeniem kar na pracodawcę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, firma ma obowiązek prowadzić ewidencję i rozliczać godziny pracy kierowców realizujących transport drogowy. Algorytmy wykorzystywane w systemie, z dużą dokładnością rejestrują czas pracy i godziny postoju. Ważnym aspektem jest również to, że rozwiązanie pozwala na rejestrację godzin kierowcy oraz zdalny odczyt danych z tachografu w czasie rzeczywistym i bez potrzeby wykorzystania dodatkowych urządzeń.

Rozliczanie czasu pracy przy użyciu monitoringu GPS jest wygodne oraz dokładne, co pozwala uniknąć ewentualnych pomyłek. Ponadto, dzięki stałemu dostępowi do aktualnych danych, planowanie tras staje się dużo bardziej efektywne – możemy na bieżąco skracać lub wydłużać dzień pracy kierowcy zgodnie z potrzebami.

Możliwości jakie dostarcza monitoring GPS sprawiają, że docenia go coraz więcej menedżerów odpowiedzialnych za flotę firmowych pojazdów z różnych branż. Korzystanie z tego typu rozwiązań przyczynia się do sprawniejszego rozliczania pracy kierowców, kontroluje ich zachowanie na drodze oraz zwiększa ich bezpieczeństwo podczas przemierzania wyznaczonej trasy.