Jesteś tu:
  • Blog
  • Zwiększenie efektywności na placu budowy

Zwiększenie efektywności na placu budowy

Zarządzanie flotą maszyn budowlanych to duże wyzwanie, zwłaszcza, że zdecydowana większość  inwestorów oczekuje, że prace zostaną wykonane przy jak najmniejszych nakładach finansowych oraz w wyznaczonym terminie. Dlatego, aby efektywnie zarządzać pracą na terenie budowy, należy stale kontrolować czas pracy i rzetelność pracowników. Równie istotna jest kwestia zapewnienia ochrony przed kradzieżą. Sprzęt budowlany ma dużą wartość i należy dołożyć wszelkich starań aby nie dopuścić do jego utraty.

Różnorodny zakres obowiązków na placach budowy oraz wysoka odpowiedzialność za powierzone zadania sprawiają, że niezbędne staje się wykorzystanie nowoczesnych systemów technologicznych, które wspierają codzienną pracę.

Do takich rozwiązań należy system SATIS, dzięki któremu możemy zabezpieczyć maszyny przed kradzieżą poprzez monitorowanie ich pracy i lokalizacji za pomocą technologii GPS. Dodatkowo zastosowanie takiego rozwiązania umożliwia kontrolowanie czasu pracy operatorów maszyn, a także pomaga w weryfikacji zleconych zadań. Należy podkreślić, że stały monitoring parku maszynowego zwiększa bezpieczeństwo pracowników i wykorzystywanego sprzętu. Funkcjonalności systemu SATIS gwarantują możliwość kontroli przez całą dobę, co sprawia, że maksymalnie minimalizujemy ryzyko kradzieży.

Monitorowanie i ewidencja maszyn

Ważnym aspektem jest to, aby nie dopuścić do opóźnień na placu budowy. W takich sytuacjach również można wykorzystać rozwiązania SATIS. System daje możliwość monitoringu maszyn i urządzeń, co pozwala na bieżącą kontrolę ich położenia. Ponadto, użytkownik może przypisywać pojazdy do konkretnych pracowników, a także monitorować czas pracy maszyn, co daje mu możliwość natychmiastowej reakcji w przypadku przedłużających się postojów.

Dodatkowym ułatwieniem jest również to, że oprócz monitoringu, system umożliwia również prowadzenie ewidencji maszyn. Co to oznacza w praktyce? Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik może zarządzać m.in. przeglądami serwisowymi, czy też polisami ubezpieczeniowymi, ma także możliwość dodawania historii obsługi poszczególnych maszyn.

Wszystkie te działania mają wpływ na sprawniejsze i bardziej efektywne planowanie i zarządzanie pracą na terenie budowy. Pozwalają one na dotrzymanie wyznaczonych terminów, a nawet mogą się przyczynić do znacznego przyspieszenia prac.

Zarządzanie parkiem maszynowym z rozwiązaniami GPS

Optymalizacja czasu pracy oraz wykorzystanie godzin roboczych w maksymalnie produktywny sposób, nie jest prostym zadaniem dla osób zarządzających organizacją pracy na placu budowy. Wymaga to dużego zaangażowania, stałej kontroli i przede wszystkim wysokiego stopnia czujności. Jednakże zarządzanie okazuje się dużo łatwiejsze, jeżeli skorzystamy z nowoczesnych systemów i funkcji które oferują. Analiza pracy i pozycji maszyn w czasie rzeczywistym, informacja o postojach, czy też identyfikacja pracowników, to tylko niektóre z udogodnień jakie zapewniają rozwiązania GPS.

Monitoring i ewidencja maszyn budowlanych stanowi dzisiaj niezwykle ważne rozwiązanie. Pozwala na zwiększenie efektywności zadań, optymalizację kosztów eksploatacji maszyn oraz na pełną kontrolę na placu budowy.