plen
Jesteś tu:
 • Bez kategorii
 • SENT GEO – obowiązek dla firm transportowych przewożących towary z Ukrainy

SENT GEO – obowiązek dla firm transportowych przewożących towary z Ukrainy

03 lipca 2024

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej, od 21 kwietnia 2023 roku, system SENT GEO jest obowiązkowy dla transportu z Ukrainy, który dotyczy: zboża, jaj, mięsa drobiowego i produktów pszczelich. 

Obok tachografu cyfrowego i systemu e-TOLL, obowiązkowy SENT GEO ma zapewnić bezpieczeństwo interesów polskiego rolnictwa wobec wyzwań związanych z brakiem cła na produkty rolno-spożywcze z objętej wojną Ukrainy, których miejsce docelowe jest poza UE.

Obowiązek transportu z SENT GEO jest kontrolowany na granicy Polski przez KAS (Krajowa Administracja Skarbowa), Straż Graniczną oraz Policję Celno-Skarbową.

 

Czym dokładnie jest SENT GEO?

SENT GEO *„to system monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi uregulowany ustawą z dnia 9 marca 2017 r. Nakłada ona szereg obowiązków na przewoźników, jak również na inne podmioty uczestniczące w łańcuch dostaw (m. in. nadawców i odbiorców). Za niedopełnienie obowiązków grożą wysokie kary pieniężne. SENT na zboże oraz inne towary oznacza, że tranzyt i przywóz tego towaru został poddany szczególnej kontroli. Obowiązek ten dotyczy również innych towarów wskazanych w rozporządzeniu. Co istotne, monitorowaniem został objęty nie tylko tranzyt, ale również przywóz do Polski i przewóz w Polsce wskazanych towarów. Dotyczy to towarów pochodzących nie tylko z Ukrainy, ale również z innych Państw. Kategoria produktów objętych SENT rozszerzyła się od 12 sierpnia 2023 r.”.

 

Od 12 sierpnia 2023 r. monitorowaniem SENT został objęty przewóz m. in.:

 • mięso z drobiu
 • jaja ptasie w skorupkach/bez skorupek i żółtka jaj
 • miód naturalny
 • owoce z gatunków Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum
 • truskawki
 • maliny
 • porzeczki czarne
 • owoce z gatunku Vaccinium myrtillus
 • pozostałe owoce (CN 0811 90 95)
 • pszenica
 • kukurydza
 • mąka pszenna lub z meslin
 • mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin
 • nasiona rzepaku
 • nasiona słonecznika
 • zagęszczony sok jabłkowy

 

Najlepsze rozwiązanie

Firmy transportowe, przewożące towary z terytorium Ukrainy, mogą z łatwością realizować swoją działalność, dzięki systemowi SATIS GPS – nasze rozwiązania umożliwiają pełną integrację z systemami SENT GEO oraz e-TOLL, zapewniając tym samym dużo sprawniejsze i efektywniejsze zarządzanie logistyką.

 

GŁÓWNE KORZYŚCI Z INTEGRACJI SYSTEMÓW

 

Monitoring w czasie rzeczywistym

Zintegrowane systemy SENT GEO i GPS, pozwalają na monitorowanie pojazdów transportujących towary z Ukrainy w czasie rzeczywistym, co umożliwia natychmiastową reakcję na zmiany sytuacji na trasie.

 

Optymalizacja tras

Dane z GPS można połączyć z informacjami satelitarnymi, aby optymalizować trasy transportowe pod kątem unikania korków, prac drogowych i innych utrudnień. Analiza pokonanych tras pozwala na jeszcze lepsze zaplanowanie tych nadchodzących.

 

Zarządzanie flotą i czasem pracy kierowców

Systemy te umożliwiają centralne zarządzanie flotą pojazdów, monitorowanie ich pozycji, stanu technicznego i wydajności. Możliwe jest lepsze zarządzanie czasem pracy kierowców i ich odpoczynkiem zgodnie z przepisami.

 

Bezpieczeństwo

Monitorowanie w czasie rzeczywistym zwiększa bezpieczeństwo towarów i kierowców, umożliwiając szybkie reagowanie na incydenty. Dodatkowo możliwe jest szybsze namierzenie lokalizacji pojazdu w razie kradzieży.

 

Efektywność i oszczędność

Lepsza optymalizacja tras i zarządzanie flotą prowadzą do oszczędności czasu i paliwa. Zmniejszenie opóźnień i kosztów operacyjnych dzięki bardziej efektywnemu zarządzaniu.

 

Zgodność z przepisami

Systemy monitorowania pomagają w utrzymaniu zgodności z przepisami transportowymi, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego transportu towarów. Dokumentacja tras i operacji transportowych ułatwia kontrolę i audyty.

 

Zarządzanie kryzysowe

W sytuacjach kryzysowych, takich jak konflikty zbrojne, systemy te umożliwiają szybkie dostosowanie tras i zapewnienie ciągłości dostaw.

 

Ochrona środowiska

Optymalizacja tras i efektywne zarządzanie flotą przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2 i bardziej zrównoważonego transportu.

 

Wykorzystanie technologii SENT GEO w połączeniu z systemami monitorowania pojazdów GPS, to nowoczesne podejście do zarządzania logistyką, które może znacznie przyczynić się do poprawy efektywności oraz bezpieczeństwa transportu towarów z Ukrainy.

  

* Źródło: https://prawnicytransportu.pl/sent-na-zboze-z-ukrainy/