Lokalizacja online - SATIS GPS
plen
Jesteś tu:

Lokalizacja online

Lokalizacja pojazdów

Użytkownicy systemu SATIS maja podgląd on-line wszystkich monitorowanych pojazdów. Obserwacja pojazdów jest możliwa w czterech niezależnych oknach, co pozwala na jednoczesny podgląd pojazdów w różnych lokalizacjach. W oknie lokalizacji można włączyć podgląd wszystkich istotnych parametrów mierzonych w pojeździe.

Mogą to być np.:

  • Prędkość
  • Dane kierowcy prowadzącego pojazd
  • Obroty silnika
  • Status pracy kierowcy
  • Ilość paliwa
  • Ostatnie tankowanie
  • Warunki termiczne w przestrzeni ładunkowej

Umożliwia to natychmiastową reakcję na zdarzenia, mogące mieć wpływ na przebieg realizowanych procesów przewozowych.