Transport i gps logistyka, zastosowanie gps w logistyce - SatisGPS.com
plen
Jesteś tu:

Transport i logistyka gps

Zarządzanie procesami transportowymi i wykorzystywaną do tego celu flotą pojazdów jest niezwykle złożonym, trudnym i pracochłonnym zajęciem. Wymaga od operatora logistycznego dokładnych przygotowań, zapewnienia odpowiedniego sprzętu, a także doświadczenia w realizacji procesów logistycznych.

Wiele parametrów i zmiennych

Pracownik realizujący te zadania musi posiadać wiedzę nie tylko o aktualnym położeniu pojazdów, ale także o:

 • Czasie pracy kierowców
 • Dostępności pojazdów zapewniających określone warunki przewozowe konieczne do wykonywania czynności serwisowych
 • Zużyciu paliwa
 • Efektywności ekonomicznej danego przewozu
 • Optymalnych trasach przewozu

W wielu przypadkach liczbę zmiennych poszerzają nieautoryzowane wyładunki np. ładunków płynnych, czy sypkich. Można to jeszcze uzupełnić o informacje o stylu jazdy kierowców (EKO DRIVING), sposobie eksploatacji pojazdów, czy przekroczeniach szeregu parametrów niezwykle istotnych z punktu widzenia kosztów transportu.

Kontrola i koordynacja

Zarządzanie tak dużym spektrum zmiennych bez systemu lokalizacji pojazdów, gwarantującego stały nadzór nad nimi, może okazać się zadaniem trudnym, a w wielu przypadkach niemożliwym do zrealizowania. System SATIS pozwala na kontrolę i koordynację niemal wszystkich czynników, z którymi można spotkać się podczas zarządzania procesami transportowymi.

Potrzeby zarządzających procesami transportowymi

 • Lokalizacja pojazdów
 • Lokalizacja przyczep i naczep
 • Identyfikacja i czas pracy kierowców
 • Kontrola warunków panujących w przestrzeni ładunkowej
 • Kontrola zdatności technicznej taboru przewozowego
 • Identyfikacja nieautoryzowanych wyładunków towaru
 • Optymalizacja tras
 • Kontrola paliwa
 • Alarmowanie o zdarzeniach pożądanych/niepożądanych
 • Współpraca ze zleceniodawcami
 • Ekonomiczna jazda
 • Powiadomienia napadowe
 • Poprawa terminowości dostaw
 • Przejazdy w udostępnionych korytarzach transportowych