plen
Jesteś tu:

Transport i logistyka

Zarządzanie procesami transportowymi i wykorzystywaną do tego celu flotą pojazdów jest niezwykle złożonym, trudnym i pracochłonnym zajęciem. Wymaga od operatora logistycznego dokładnych przygotowań, zapewnienia odpowiedniego sprzętu, a także doświadczenia w realizacji procesów logistycznych.

Wiele parametrów i zmiennych

Pracownik realizujący te zadania musi posiadać wiedzę nie tylko o aktualnym położeniu pojazdów, ale także o:

 • Czasie pracy kierowców
 • Dostępności pojazdów zapewniających określone warunki przewozowe konieczne do wykonywania czynności serwisowych
 • Zużyciu paliwa
 • Efektywności ekonomicznej danego przewozu
 • Optymalnych trasach przewozu

W wielu przypadkach liczbę zmiennych poszerzają nieautoryzowane wyładunki np. ładunków płynnych, czy sypkich. Można to jeszcze uzupełnić o informacje o stylu jazdy kierowców (EKO DRIVING), sposobie eksploatacji pojazdów, czy przekroczeniach szeregu parametrów niezwykle istotnych z punktu widzenia kosztów transportu.

Kontrola i koordynacja

Zarządzanie tak dużym spektrum zmiennych bez systemu lokalizacji pojazdów, gwarantującego stały nadzór nad nimi, może okazać się zadaniem trudnym, a w wielu przypadkach niemożliwym do zrealizowania. System SATIS pozwala na kontrolę i koordynację niemal wszystkich czynników, z którymi można spotkać się podczas zarządzania procesami transportowymi.

Potrzeby zarządzających procesami transportowymi

  • Lokalizacja pojazdów
  • Lokalizacja przyczep i naczep
  • Identyfikacja i czas pracy kierowców
  • Kontrola warunków panujących w przestrzeni ładunkowej
  • Kontrola zdatności technicznej taboru przewozowego
  • Identyfikacja nieautoryzowanych wyładunków towaru
  • Optymalizacja tras
  • Kontrola paliwa
  • Alarmowanie o zdarzeniach pożądanych/niepożądanych
  • Współpraca ze zleceniodawcami
  • Ekonomiczna jazda
  • Powiadomienia napadowe
  • Poprawa terminowości dostaw
 • Przejazdy w udostępnionych korytarzach transportowych