plen
Jesteś tu:

Planowanie i realizacja wizyt

Moduł planowania, raportowania i monitoringu zadań wykonywanych przez pracowników mobilnych informuje, czy zaraportowane działania zostały faktycznie wykonane oraz umożliwia precyzyjną analizę:

  • czasu wizyt
  • czasów dojazdów
  • oceny, czy dojazdy do klientów odbywają się optymalnymi trasami

System SATIS wskazuje miejsce i czas postojów innych, niż te wynikające z przydzielonych zadań. Informacje te dają podstawę do zidentyfikowania przejazdów prywatnych z dokładnością do 100 metrów. W praktyce wpływa to na optymalizację czasu pracy oraz redukcję kosztów.