Zarządzanie flotą
plen
Jesteś tu:

Zarządzanie flotą

Zautomatyzowanie procesów obsługowych

Zarządzanie flotą pojazdów wiąże się z koniecznością monitorowania szeregu parametrów, determinujących zdatność operacyjną pojazdów. Do typowych należą terminy serwisów, przeglądów, ubezpieczeń, wymian eksploatacyjnych. Z uwagi na fakt, że system SATIS pozwala na doczytywanie stanów licznika pojazdów oraz definiowanie dat dla czynności serwisowych i ubezpieczeń, utworzona została grupa funkcji pozwalających na automatyczne monitorowanie o konieczności wykonania dowolnie definiowanych czynności serwisowych z założonym przez użytkownika wyprzedzeniem.

W jednym z realizowanych projektów powiadomienia o serwisach są przesyłane bezpośrednio do serwisów samochodowych przypisanych do danego pojazdu. To w gestii serwisu jest skontaktowanie się z odpowiednim użytkownikiem pojazdu oraz umówienie się na serwis lub określone wymiany eksploatacyjne. Wykorzystanie tej grupy funkcji pozwala na terminowe eksploatowanie floty oraz optymalizuje prace administracyjne związane z zarządzaniem parkiem samochodowym.

Poprawa terminowości dostaw

Typową funkcją systemu SATIS jest monitoring on-line. Korzystając z monitoringu pracownik odpowiedzialny za realizację procesów przewozowych ma możliwość natychmiastowego reagowania na wszelkie sytuacje, mogące doprowadzić do opóźnienia w realizowanych dostawach. Pozwala to na poprawę jakości obsługi klientów. Ponadto SATIS umożliwia czasowe (ograniczone do dnia i godziny) udostępnianie kontrahentowi on-linowego podglądu pojazdu, który realizuje dla niego prace przewozowe. Umożliwia to kontrahentowi przygotowanie się do odbioru towaru lub do jego załadunku.

Kontrola warunków przewozu

Dzięki temu, że do lokalizatorów SATIS można podłączyć dodatkowe akcesoria (np. termometry, czy czujniki do monitorowania uruchomienia agregatu chłodniczego) można w trybie ciągłym monitorować warunki przewozowe np. w ładowniach izotermicznych. Umożliwia to, nie tylko generowanie alarmów, gdy zostały przekroczone dopuszczalne warunki przewozu, ale także sprawdzenie, co spowodowało taki stan rzeczy. SATIS umożliwia także generowanie raportów temperaturowych dla odbiorców towaru oraz urzędów uprawnionych do ich kontroli.

Optymalizacja kosztów parku samochodowego

Koszty funkcjonowania floty pojazdów nie ograniczają się wyłącznie do kosztów paliwa. Przeglądy, serwisy, wymiany eksploatacyjne wynikające z przebiegów pojazdów stanowią istotny składnik kosztowy. Optymalizując roczne przebiegi pojazdów automatycznie zmniejszają konieczną ilość przeglądów i serwisów. Wprowadzenie zaleceń Eco-driving’u pozwala także na ograniczenie zużycia klocków hamulcowych, tarcz, sprzęgieł, elementów zawieszenia. Wyeliminowanie możliwości utraty gwarancji w związku z „przegapionym” serwisem lub przeglądem zapobiega nieplanowanym wydatkom. System SATIS umożliwia pełne zarządzanie wyżej wymienionymi parametrami, a przez to osiąganie wymiernych korzyści finansowych.

Alarmowanie o zdarzeniach pożądanych lub niepożądanych

Lokalizatory SATIS zaciągają szeroki zakres danych. Poczynając od położenia pojazdu, aktualnej prędkości, czy ilości paliwa w zbiorniku, po identyfikację pracy specjalistycznych elementów zabudowy pojazdu. Dane te mogą być uzupełnione o informacje wynikające z danych mapowych, takich, jak punkty na mapie, czy zdefiniowane wcześniej obszary.

W systemie w bardzo prosty sposób można zdefiniować dowolny alarm lub powiadomienie, które zostaną wyświetlone w aplikacji oraz wysłane na wskazany adres mailowy lub telefon komórkowy. Dzięki temu można np. ustawić alarm osiągnięcia wysokich obrotów silnika przy niewielkiej prędkości, co wskazuje na bardzo gwałtowne ruszenie pojazdu albo przekroczenie określonej prędkości. Alarm o wyjeździe służbowego pojazdu w dzień wolny od pracy w trasę powyżej 30 kilometrów może być również bardzo praktyczny.

Poprawa bezpieczeństwa pracowników i pojazdów

Coraz powszechniejszym staje się pojęcie Safety Driving (bezpieczna jazda). Korzystając z funkcji wykrywania gwałtownych przyspieszeń, hamowań oraz nadmiernych prędkości z dużą precyzją można wprowadzić mechanizmy promujące bezpieczną jazdę kierowców.

Wskaźniki wypadkowości w poszczególnych firmach są bardzo zróżnicowane. Zwiększenie bezpieczeństwa podróżowania jest jednym z czynników, na które w ostatnim czasie kładziony jest coraz większy nacisk.

Optymalizacja zużycia paliwa  – Ecodriving

System SATIS poza typowymi pomiarami lokalizacji pozwala także na dokładne wychwytywanie agresywnej, a przez to i nieekonomicznej i niebezpiecznej jazdy. Odbywa się to poprzez wyłapywanie wszystkich gwałtownych przyspieszeń, hamowań, osiągania wysokich prędkości obrotowych silnika oraz nadmiernych prędkości jazdy.