Pomiar paliwa
plen
Jesteś tu:

Pomiar paliwa

Pomiar zużytego paliwa

Typowym problemem na placach budowy jest rozliczanie przez operatorów paliwa zużytego przez maszynę. Najczęściej odbywa się to poprzez przemnożenie czasu pracy pracownika przez normę spalania danej maszyny.

Pracownik deklaruje, że pracował 10 godzin, maszyna zużywa średnio 12 l/h, czyli deklarowane dzienne zużycie jest podawane jako 120 l. Dzięki możliwości precyzyjnego rozróżnienia faktycznego czasu pracy maszyny od jej działania na wolnych obrotach z łatwością można określić, że gdy maszyna fizycznie pracowała przez 6 godzin, przez 2 godziny była uruchomiona na wolnych obrotach (spalanie około 1,5 l/h), w związku z czym dzienne zużycie paliwa powinno wynieść nie 120 litrów, a co najwyżej 75 litrów.

Do chwili zainstalowania systemu SATIS zwykle nierozwikłaną tajemnicą pozostaje to, co działo się z różnicami w paliwie deklarowanym, jako pobranym i spalonym, a zużytym faktycznie. Wdrożenie systemu SATIS pozwala niemal całkowicie ograniczyć taki proceder.

Kontrola tankowań z mobilnych stacji paliw oraz kontenerów

Typową praktyką jest tankowanie maszyn budowlanych w miejscach, w których w danym momencie są wykorzystywane. Realizuje się to przy pomocy kontenerowych lub mobilnych stacji paliw, będących własnością przedsiębiorstwa.

System SATIS umożliwia integrację z systemami mobilnych i kontenerowych stacji paliw. Dzięki temu istnieje możliwość precyzyjnego porównania ilości paliwa wydanego z dystrybutora z ilością, która faktycznie trafiła do baku. Uzyskuje się przez to praktycznie stuprocentowe uszczelnienie obrotu paliwem na linii: hurtowy dostawca – dystrybutor – maszyna budowlana.