plen
Jesteś tu:

Generowanie kart drogowych w systemie SATIS

13 listopada 2020

Z przyjemnością informujemy, że system SATIS został wzbogacony o dodatkową funkcjonalność, która umożliwia elastyczne generowanie elektronicznych kart drogowych. Jest to funkcja, która ułatwi codzienną pracę zarówno kierowcom jak i ich przełożonym.

Choć karta drogowa nie jest wymagana przez przepisy prawa, to bardzo często dokument ten jest jedynym, funkcjonującym sposobem kontrolowania przez pracodawcę czasu pracy kierowców oraz wykorzystania pojazdów. Właściciele firm transportowych stosują karty drogowe również w celu łatwiejszego kontrolowania wydatków związanych ze zleceniem oraz prawidłowego naliczania wynagrodzenia dla kierowcy.

Karty drogowe stanowią alternatywę dla tachografów. Pozwalają prowadzić ewidencję czasu pracy kierowcy, a następnie dokonywać rozliczeń.

Karta drogowa w systemie SATIS generowana jest za określony, wskazany przez użytkownika okres. W zależności od indywidualnych potrzeb, może to być dany dzień, tydzień, miesiąc lub dowolnie wybrany przedział czasu. Warto zaznaczyć, że istnieje możliwość ustalenia sposobu obiegu karty drogowej w przedsiębiorstwie. Po wypełnieniu karty przez kierowcę, może być uwzględniona konieczność jej  akceptacji przez przełożonego.  W przypadku wykrycia nieprawidłowości, karta może być z powrotem odesłana do pracownika do ponownej weryfikacji.

Karta drogowa zawiera następujące dane:

– numer monitorowanego pojazdu

– okres za jaki została wygenerowana

– trasę jaką w danym okresie przebył kierowca

– godzinę startu oraz zakończenia trasy

– stan licznika na początku i końcu trasy

– poziom zużycia paliwa

Karta drogowa w systemie SATIS, zawiera kompletne dane, niezbędne do oceny pracy kierowcy.  Ważną funkcjonalnością karty drogowej jest możliwość łatwego i samodzielnego rozbudowania jej o dodatkowe pola, które mogą być związane ze specyfiką danego przedsiębiorstwa, a także o zestawienie dodatkowych zdarzeń, dotyczących eksploatacji pojazdu, czy pracy kierowcy. Osoba zarządzająca, ma bieżący dostęp do wszystkich potrzebnych informacji w jednym miejscu, dzięki temu ma możliwość  kontrolowania  procesu realizacji zadań wykonywanych przez pracowników.

Karta drogowa drukowana z systemu SATIS, może być przygotowana z uwzględnieniem dowolnego  formatu lub barw, zgodnie z oczekiwaniami Klienta.