plen
Jesteś tu:
  • Aktualności
  • Informacja o przekształceniu formy prawnej spółki SATIS GPS

Informacja o przekształceniu formy prawnej spółki SATIS GPS

12 stycznia 2017

Niniejszym informujemy, że w dniu 11 stycznia 2017 r. nastąpiło przekształcenie spółki SATIS GPS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna firmy bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i Regon oraz numeru rachunku bankowego. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000658031) oraz nowy adres korespondencyjny (Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa).

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześnie umów. SATIS GPS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki SATIS GPS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna.

W związku z powyższym, prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur, rachunków), a także kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki:

SATIS GPS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub SATIS GPS Sp. z o.o.
ul. Aleje Jerozolimskie 180
02-486 Warszawa

SATIS GPS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000658031, NIP 701-04-03-996, REGON 146982783, którą reprezentują: Daniel Kaczmarek – Prezes Zarządu, Tadeusz Bieniak – Wiceprezes Zarządu.

 

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.