Monitorowanie i kontrola temperatury podczas przewozu towarów wrażliwych | Blog - SATIS GPS
Jesteś tu:
  • Blog
  • Monitorowanie i kontrola temperatury podczas przewozu towarów wrażliwych

Monitorowanie i kontrola temperatury podczas przewozu towarów wrażliwych

Monitoring GPS to nie tylko kontrola położenia geograficznego samego pojazdu, ale także innych jego parametrów. Jednym z nich jest parametr poziomu temperatury.

Towary wrażliwe to takie, które ze względu na swoją specyfikę powinny być przewożone w szczególnych warunkach i w kontrolowanej temperaturze. Należą do nich przede wszystkim produkty farmaceutyczne, substancje do ich wytworzenia oraz artykuły spożywcze. Brak odpowiednio przystosowanego pojazdu może spowodować, że podczas transportu produkty te ulegną uszkodzeniu  ze względu na niekontrolowane wahania temperatury. Dlatego tak ważne jest zapewnienie odpowiednich warunków i bezpieczeństwa transportu za pomocą sprawdzonych i skutecznych rozwiązań.

Bezpieczeństwo przewożonych towarów

System SATIS umożliwia monitorowanie zakresu temperatury w komorze chłodniczej pojazdu,  zapewniając odpowiednie warunki dla transportowanych ładunków.

Specjalne czujniki zainstalowane w ładowni pojazdu, na bieżąco monitorują temperaturę i dają pewność, że przewożony ładunek, wrażliwy na wahania temperatury nie ulegnie uszkodzeniu. Powiadomienia o przekroczeniach wartości krytycznych temperatury mogą być wysyłane do dyspozytora wiadomością e-mail lub SMS dokładnie w czasie, w którym takie przekroczenie nastąpiło. Ponadto, dzięki zainstalowanym urządzeniom lokalizacyjnym, dyspozytor ma bezpośredni podgląd aktualnej pozycji pojazdu na mapie.

Tak zabezpieczony i na bieżąco monitorowany transport, z pewnością przebiegnie zgodnie z założeniami, a wrażliwy na zmianę temperatury towar dojedzie w nienaruszonym stanie do miejsca docelowego.

System do monitorowania temperatury

Dzięki połączeniu systemu monitorowania temperatury ładunku z odpowiednim systemem informatycznym, można na bieżąco kontrolować wszelkie informacje o trasie transportu, a w przypadku problemów z ładunkiem, skuteczniej i szybciej dostrzec nieprawidłowości i zaplanować dalsze działania.

Dodatkowo, zaawansowane funkcjonalności systemu, pozwalają na generowanie szczegółowych raportów, które zawierają dane między innymi o wysokości temperatury na każdym z umieszczonych termometrów w ładowni.

Koszt instalacji urządzeń monitorujących wraz z wdrożeniem oprogramowania jest stosunkowo niewielki, biorąc pod uwagę korzyści jakich dostarcza. Przede wszystkim może uchronić firmę przed stratami w sytuacji, gdy nie zostaną dopełnione wszystkie warunki przewozu ładunków wrażliwych na wahania temperatury.

Zaawansowane narzędzia telematyczne

Aby mieć pewność, że towar zostanie dostarczony w stanie nienaruszonym, firmy transportowe coraz częściej poszukują rozwiązań, które swoją funkcjonalnością wykraczają poza typowe systemy monitoringu GPS. Złożoność procesów biznesowych, konkurencyjny rynek oraz dążenie przedsiębiorców do optymalizacji kosztów sprawia, że od systemów tej klasy oczekuje się znacznie więcej.

System SATIS to narzędzie telematyczne, usprawniające na wielu płaszczyznach pracę firm z branży logistycznej i transportowej. Wdrożenie takiego rozwiązania przyczynia się do uzyskania szeregu korzyści, zapewniając bezpieczeństwo zarówno pojazdom, przewożonym towarom jak i kierowcom.