plen
Jesteś tu:

Kontrola czasu pracy kierowcy 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, firma posiadająca w swoim taborze pojazdy wyposażone w tachografy cyfrowe, powinna prowadzić ewidencję i rozliczać godziny pracy kierowców realizujących transport  drogowy. Odczyty danych z kart kierowcy oraz pamięci masowej tachografu cyfrowego są obowiązkowe i obarczone karami w przypadku niedopełnienia obowiązku przez firmę. 

Algorytmy wykorzystywane w systemie SATIS z dużą precyzją rejestrują czas pracy kierowcy – zliczają godziny postoju i czas jazdy. Oferowane rozwiązanie pozwala na rejestrowanie godzin pracy kierowcy oraz zdalny odczyt danych z tachografu cyfrowego w czasie rzeczywistym, w dowolnym miejscu i o każdej godzinie, bez konieczności postojów i bez pośrednictwa dodatkowych urządzeń. 

W pojazdach, wyposażonych w tachografy analogowe montowane są elektroniczne moduły identyfikacji kierowców, pozwalające jednocześnie monitorować czas ich pracy. Prowadzący pojazd zobowiązany jest do przyłożenia karty identyfikacyjnej, aby możliwe było zidentyfikowanie osoby kierującej samochodem. Jeżeli kierowca nie wykona tej czynności, w kabinie rozlegnie się sygnał o wysokiej częstotliwości, mobilizujący pracownika do dokonania identyfikacji. 

Współpraca ze zleceniodawcami

W realizacji procesów przewozowych zdarzają się sytuacje, gdy dla zleceniobiorcy niezbędna jest informacja gdzie aktualnie znajduje się pojazd (np. wiozący towar) i kiedy dojedzie do celu.  

System SATIS daje możliwość okresowego udostępnienia podglądu lokalizacji wybranego pojazdu lub grupy pojazdów. Zleceniodawca, któremu udostępniany jest podgląd otrzymuje link, umożliwiający bieżącą obserwację jazdy pojazdu na mapie cyfrowej w czasie rzeczywistym. Podgląd dostępny jest w ściśle określonym czasie. Po upływie terminu, na jaki został udostępniony podgląd,  kliknięcie w link spowoduje wyświetlenie komunikatu o braku uprawnień do podglądu pojazdu.

Więcej informacji tutaj