Moduł zarządczy
plen
Jesteś tu:

Moduł zarządczy

Optymalizacja tras

W zaawansowanych wdrożeniach systemu SATIS, możliwe jest uruchomienie modułu optymalizacji tras przejazdu. Jest to szczególnie przydatna funkcja, gdy pojazd wyruszający w trasę musi obsłużyć kilka, czy kilkanaście punktów załadunku lub rozładunku. W module optymalizacji tras brane są pod uwagę miejsca i okna czasowe załadunku lub rozładunku. Dzięki temu z łatwością można zaplanować zaangażowanie poszczególnych pojazdów i kierowców niezbędnych do obsłużenia zleceń transportowych, aby dane kursy były najbardziej ekonomiczne.

W niedługim czasie moduł optymalizacji zostanie wzbogacony o narzędzie pozwalające także na optymalizację wykorzystania przestrzeni ładunkowej.

Terminowość dostaw i kontrola warunków przewozu

Typową funkcją systemu SATIS jest monitoring on-line. Korzystając z monitoringu pracownik odpowiedzialny za realizację procesów przewozowych ma możliwość natychmiastowego reagowania na wszelkie sytuacje, mogące doprowadzić do opóźnienia w realizowanych dostawach. Pozwala to na poprawę jakości obsługi klientów.

SATIS umożliwia czasowe (ograniczone do dnia i godziny) udostępnianie kontrahentowi podglądu pojazdu, który realizuje dla niego prace przewozowe. Umożliwia to kontrahentowi przygotowanie się do odbioru towaru lub jego załadunku.

Korytarze transportowe

Niejednokrotnie zdarza się, że z pewnych powodów transport powinien odbywać się szczegółowo wyznaczoną trasą. Może to wynikać z kwestii bezpieczeństwa, warunków przewozu, którymi dopuszczalne jest realizowanie przewozu. Każdorazowe opuszczenie przez pojazd wyznaczonego korytarza skutkuje automatycznym powiadomieniem (alarmem) wygenerowanym w systemie SATIS.