plen
Jesteś tu:

Pomiar paliwa

Kontrola paliwa

W pojazdach ciężarowych pomiar paliwa jest realizowany na kilka sposobów, w zależności od wieku, typu i wyposażenia pojazdów. Najbardziej klasycznym jest pomiar w oparciu o fabryczny pływak pojazdu w samochodach jednozbiornikowych. Na tej podstawie można określić z dużą dokładnością tankowania, upusty i średnie spalanie pojazdów.

Pomiar w pojazdach wielozbiornikowych

W przypadku pojazdów wielozbiornikowych pomiar paliwa odbywa się poprzez instalowane dodatkowo sondy paliwa mierzące jego poziom niezależnie w każdym ze zbiorników. Uzupełnieniem tego pomiaru (w autach wyprodukowanych po 2004 roku) mogą być dane uzyskiwane z komputera sterującego pojazdem (nie mylić z komputerem pokładowym).

Total fuel – licznik paliwa

Praktycznie każda jednostka sterująca silnikiem posługuje się parametrem „total fuel”. Jest to licznik każdego mililitra paliwa, jakie fizycznie trafiło do silnika. Kontrolując ten parametr można dokładnie wyliczyć średnie spalanie pojazdu. Pozwala to wykluczyć kradzieże paliwa bardziej subtelne niż upust wprost z baku lub nalanie go do kanistrów zamiast zbiornika na stacji paliw. Uzupełnieniem tego systemu są dane z kart paliwowych, faktur lub stacji przyzakładowych.

Dzięki temu możliwa jest kontrolowanie, czy ilości paliwa wskazane na dokumencie zakupu pokrywają się z ilościami zarejestrowanymi przez urządzenia pomiarowe. Zastosowanie tych mechanizmów pozwala w znaczący sposób ograniczyć upusty wprost ze zbiorników, tzw. „niedolewki” lub sabotaże w obrębie przyzakładowych stacji paliw.