Kontrola, monitorowanie i rejestracja czasu pracy kierowców i pracowników - SatisGPS.com
plen
Jesteś tu:

Monitorowanie i montrola czasu pracy kierowców i pracowników

Pracodawca może kontrolować, czy jego podwładni sumiennie i prawidłowo wykonują swoje obowiązki. Różne formy monitorowania pracowników stały się codziennością.

Sporządzanie i analiza wykresówek, danych z kart kierowców czy kart godzin pracy – wymaga zaangażowania kierowców oraz pracowników. Rozliczenie takie jest nie tylko czasochłonne, ale dodatkowo podatne na błędy. Odbija się to negatywnie na produktywności i w konsekwencji na zyskach firmy. 

Rozliczanie czasu pracy kierowców i pracowników mobilnych może być przeprowadzane na podstawie zarejestrowanej trasy przez system  monitorujący GPS. Na podstawie tak dokładnej analizy, jaką daje monitoring czasu pracy w systemie SATIS, można sprawdzić, o której godzinie dany pojazd rozpoczął i zakończył jazdę, ile samochód odbył postojów i czy kierowca przestrzega godzin jazdy zgodnych z przepisami ITD. Dzięki tym informacjom możemy szybko dokonywać rozliczeń czy reagować na nieprawidłowości tak, aby nie narazić firmy na straty finansowe czy opóźnienia w dostawach. 

Weryfikacja raportów

Raportowanie wizyt biznesowych, działań i prac, które w rzeczywistości nigdy się nie odbyły, jest często spotykaną praktyką wśród pracowników mobilnych. System SATIS pozwala w 100% wyeliminować to zjawisko. Import danych dotyczących punktów odwiedzin, planów i raportów z realizacji działań w terenie, pozwala z dużą precyzją określić, czy zaraportowane wizyty faktycznie się odbyły.

Monitoring czasu pracy pracowników mobilnych

Częstym problemem w firmach posiadających pracowników terenowych jest sygnalizowanie przez nich, że liczba zadań (np. wizyt handlowych) jest zbyt wysoka na dany dzień, czy dany okres.

Dzięki wdrożeniu systemu rejestrowania czasu pracy pracownika można bez trudu określić, jaką część czasu pracy zajmuje mu dotarcie do kontrahentów i ile faktycznie czasu spędza na realizowanych zadaniach oraz czy pracownik postępuje zgodnie z założonym harmonogramem. Pozwala to na zoptymalizowanie codziennych tras przejazdu pracowników oraz precyzyjne określenie, ile realnie można wykonać wizyt bez przekraczania normatywnego czasu pracy.

Praca z systemem SATIS to:

  • lepsza efektywność zarządzania procesami logistycznymi
  • łatwiejsza weryfikacja wykonania zleconych zadań
  • ocena pracy poszczególnych pracowników pod względem wywiązania się ze zleceń, ich terminowości, która może ona stanowić podstawę do opracowania premiowego systemu wynagradzania