plen
Jesteś tu:

Bezpieczeństwo na placu

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Kradzieże maszyn roboczych i budowlanych stają się coraz powszechniejszym zjawiskiem. Oferowane wraz z systemem SATIS lokalizatory GPS stanowią element zabezpieczenia przeciwkradzieżowego, pełniąc także funkcję dwukanałowego immobilisera.

Do uruchomienia takiej opcji niezbędne jest zastosowanie modułu identyfikacji kierowcy. Podczas próby uruchomienia pojazdu konieczne jest przyłożenie cyfrowego identyfikatora. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, system uniemożliwia uruchomienie maszyny. Może się zdarzyć, że osoba nieupoważniona zdecyduje się na załadowanie maszyny na platformę bez jej uruchamiania. W takiej sytuacji algorytm określający ruch maszyny wykryje jej przemieszczenie co spowoduje wygenerowanie alarmu w systemie i wysłanie powiadomienia na wskazane wcześniej numery telefonów komórkowych.

Lokalizator posiada własne zasilanie awaryjne dlatego odłączenie zasilania głównego w maszynie jest nieskuteczne. Zastosowanie zabezpieczenia przed kradzieżą nie tylko minimalizuje prawdopodobieństwo utraty sprzętu, ale również pozwala na ubieganie się o zniżki ubezpieczeniowe w zakresie AC kradzieżowego.

Alarmowanie o zdarzeniach pożądanych lub niepożądanych

Przy pomocy lokalizatorów SATIS można zbierać bardzo szeroki zakres parametrów i wskaźników, poczynając od położenia pojazdu, aktualnej prędkości, czy ilości paliwa w zbiorniku po identyfikację pracy specjalistycznych elementów zabudowy pojazdu. Dane te mogą być uzupełnione o informacje wynikające z danych mapowych, choćby takich, jak punkty na mapie, czy zdefiniowane wcześniej obszary.

Bazując na dostępnych zmiennych, w prosty sposób można zdefiniować dowolny alarm lub powiadomienie, który zostanie wyświetlony w aplikacji, wysłany na wskazany adres e-mail lub telefon komórkowy.

Przykładem może być zaalarmowanie o osiągnięciu wysokich obrotów silnika przy niewielkiej prędkości, co wskazuje na bardzo gwałtowne ruszenie pojazdu albo powiadomienie o kierunku i prędkości obrotów gruszki w betonomieszarce w terenie innym niż wyznaczony punkt rozładunku lub bezczynny postój maszyny z włączonym silnikiem przez określony czas – np. 15 minut.