plen
Jesteś tu:

Monitorowanie czasu pracy maszyn budowlanych

Nowoczesny monitoring GPS pozwalana kontrolę pracy maszyn ciężkich  i pojazdów budowlanych w toku ich eksploatacji. Weryfikuje ilość zużytego paliwa oraz czasu pracy w oparciu o możliwość rozliczania godzin.

To narzędzie niezbędne jest wszędzie tam, gdzie ekstremalne warunki pracy maszyn wymuszają dbałość o ich stan, poprzez pełną kontrolę warunków eksploatacyjnych. Zastosowanie systemu w budownictwie umożliwia ewidencję czasu pracy maszyn i ich operatorów oraz służy weryfikacji zleconych zadań.

Szczegółowy pomiar faktycznego czasu pracy

Korzystając z danych z magistrali CAN lub analogowego pomiaru obrotów w urządzeniach budowlanych można z dużą dokładnością stwierdzić, czy dane urządzenie jest używane w danym momencie, czy pozostaje w spoczynku z uruchomionym silnikiem. System SATIS umożliwia przede wszystkim wykrycie i eliminację nadużyć, związanych z deklarowanym czasem pracy maszyn budowlanych oraz nieuzasadnionym zużyciem paliwa.

Wielu naszych Klientów zaobserwowało, że przed wdrożeniem systemu monitoringu, dane wpisywane do kart pracy często nie pokrywały się z rzeczywistymi działaniami wykonywanymi na inwestycji. Po 3 miesiącach od chwili wdrożenia systemu, Klienci zrezygnowali z nieefektywnych kart papierowych. Obecnie, wszelkie zestawienia i raporty generowane są z systemu, a średnie spalanie urządzeń zostało ograniczone do około 25%.

Monitorowanie maszyn budowlanych znacząco zwiększa efektywność realizowanych działań i ułatwia planowanie czasu pracy maszyn. Pomaga redukować niepotrzebne koszty i zwiększać zaangażowanie pracowników w powierzone obowiązki. Stały monitoring czasu pracy maszyn wpływa także na podniesienie bezpieczeństwa pracowników i sprzętu na placach budowy.

Wdrożenie satelitarnego systemu lokalizacji obiektów ruchomych w przedsiębiorstwach budowlanych przynosi szereg korzyści:

  • znacząco ułatwia sprawne zarządzanie personelem i zapleczem sprzętowym
  • stanowi bogate źródło informacji na potrzeby logistyczne i administracyjne firmy – dzięki bieżącej rejestracji i archiwizacji pozycji geograficznej maszyn, czasu i sposobu realizacji pracy, ilości postojów, pustych przebiegów oraz pomiaru poziomu paliwa w zbiorniku
  • to rozległa baza danych stanowiąca dla przedsiębiorcy podstawę planowania
  • ułatwia sprawne zarządzanie personelem i zapleczem technicznym, wpływa na zwiększenie efektywności i wydajności pracy obsługi technicznej poprzez stały nadzór nad użytkowanym sprzętem