plen
Jesteś tu:

Zarządzanie parkiem maszyn

Zautomatyzowanie procesów obsługi
Zarządzanie flotą maszyn wiąże się z koniecznością monitorowania szeregu parametrów, determinujących zdatność operacyjną pojazdów. Do typowych należą serwisy, przeglądy, ubezpieczenia, wymiany eksploatacyjne.

Z uwagi na fakt, że system SATIS pozwala na odczytywanie stanów licznika pojazdów (także motogodzin) oraz definiowanie dat dla czynności serwisowych i ubezpieczeń utworzona została grupa funkcji, pozwalających na automatyczne monitowanie o konieczności wykonania dowolnie definiowanych czynności serwisowych z założonym przez użytkownika wyprzedzeniem.

Wykorzystanie tej grupy funkcji pozwala na terminowe i zgodne ze sztuką eksploatowanie parku maszynowego oraz optymalizację ilości osób odpowiedzialnych za zarządzanie flotą.

Lokalizacja maszyn w czasie rzeczywistym

Lokalizacja maszyn w czasie rzeczywistym pozwala na bieżącą obserwację, gdzie w danej chwili znajdują się poszczególne jednostki. Użytkownik systemu jest na bieżąco informowany, czy maszyna w danym momencie jest włączona, czy pracuje, ile ma paliwa w zbiorniku oraz, kto w chwili obecnej ją obsługuje.

Najbardziej istotną korzyścią monitorowania  parku maszynowego jest możliwość natychmiastowej reakcji w sytuacjach, gdy powstają jakiekolwiek odchylenia od założonych schematów pracy eksploatowanych maszyn.

Pomiar faktycznego czasu pracy

Dzięki temu, że system SATIS umożliwia dowolne nanoszenie obszarów na mapie, z łatwością można narysować obszary wszystkich inwestycji, obsługiwanych przez park maszynowy. Pozwala to na generowanie raportów czasu pracy maszyn, operatorów oraz zużytego paliwa na poszczególnych inwestycjach. Możliwa jest dzięki temu precyzyjna kontrola kosztów i automatyzacja rozliczeń.