plen
Jesteś tu:

SATIS zintegrowany z systemem SENT

17 stycznia 2019

System SENT – czyli system rejestracji i monitorowania przewozu towarów „wrażliwych” powstał w celu uszczelnienia systemu podatkowego, aby zapobiegać wyłudzeniom podatku VAT.

W związku z wejściem w życie od 1 października 2018 r. ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 1539) SENT umożliwiliśmy określenie danych geolokalizacyjnych środka transportu przewożonych towarów wrażliwych.

Wykaz wszystkich kodów CN objętych monitorowaniem przewozu drogowego są dostępne w ustawie na stronie https://puesc.gov.pl/, są to między innymi paliwa silnikowe, biodiesel, oleje smarowe, rozcieńczalniki, alkohole skażone, oleje roślinne, rozpuszczalniki, susz tytoniowy.

System SATIS jest w pełni dostosowany do przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych niezbędnych do monitorowania przewozów ewidencjonowanych w rejestrze SENT.

Zgłoszenie SENT zawiera dane określone w ustawie (informację o wysyłającym, odbierającym, o towarze, trasie (dacie wjazdu do Polski, miejscu dostawy towaru w Polsce).

Zgodnie z ustawą istnieją dwa sposoby przekazania danych o lokalizacji do systemu SENT, poprzez wykorzystanie:

  • lokalizatora, czyli telekomunikacyjnego urządzenia wykorzystujące technologię pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych (np. tablet, smartfon) z zainstalowaną aplikacją SENT GEO lub,
  • zewnętrznego systemu lokalizacji (ZSL) – systemu używanego przez przewoźnika do zarządzania flotą pojazdów i gromadzenia danych geolokalizacyjnych środka transportu.

Informacje, które obowiązkowo są przekazywane do SENT:

  • współrzędne geograficzne dotyczące położenia środka transportu, jego prędkość, data i godzina pozyskania tych współrzędnych,
  • azymut środka transportu.

Ustawa określa obowiązki podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego oraz przewoźnika.
W przypadku przewozu tzw. towaru „wrażliwego” rozpoczynającego się na terytorium kraju (dostawa wewnątrzwspólnotowa towarów, eksport) podmiot wysyłający jest obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru:

  • przesłać do systemu SENT zgłoszenie przewozu,
  • uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia,
  • przekazać numer referencyjny przewoźnikowi.

Przy przewozie towaru z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (Nabycie wewnątrzwspólnotowe) albo z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju (import) podmiot odbierający przed rozpoczęciem przewozu na terytorium kraju jest obowiązany:

  • przesłać zgłoszenie do systemu SENT,
  • uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia
  • przekazać numer referencyjny przewoźnikowi.

Za niedostosowanie się do nowych zapisów przewoźnikowi grozi kara 10 tysięcy zł. Kierowca natomiast może zapłacić od 5 do 7,5 tysiąca zł za jazdę z niesprawnym lokalizatorem lub włączenie/wyłączenie urządzenia w nieodpowiednim momencie. Od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze KAS zaczęli nakładać sankcje za wyżej wymienione wykroczenia.

Podstawa prawna systemu SENT:

Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku „O systemie monitorowania drogowego przewozu towaru” ogłoszona 3 kwietnia 2017 roku, pozycja 708 w Dzienniku Ustaw: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/708/1 .