Jesteś tu:
  • Blog
  • Ewidencja i rozliczanie czasu pracy kierowców

Ewidencja i rozliczanie czasu pracy kierowców

Czas pracy kierowców jest niezwykle istotny przy prowadzeniu działalności opierającej się na wykorzystaniu transportu drogowego. Regulacja czasu pracy kierowców jest ważnym czynnikiem z punku widzenia zarówno bezpieczeństwa pracownika jak i innych uczestników ruchu drogowego. Należy pamiętać, że regulacja czasu pracy kierowcy nie dotyczy jedynie kierowców samochodów ciężarowych, ale także kierowców autobusów i autokarów. Rozliczanie pracy kierowcy na podstawie spójnej i rzetelnej ewidencji czasu pracy, umożliwi także prawidłowe ustalenie wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą.

Obowiązek tworzenia ewidencji czasu pracy kierowców realizujących przewóz drogowy reguluje zarówno Ustawa o transporcie drogowym, jak i prawo międzynarodowe. Czas pracy jest równoznaczny z czasem, w którym kierowca pozostaje do dyspozycji pracodawcy, a więc od rozpoczęcia do zakończenia swojej pracy. To przedsiębiorstwo transportowe zobowiązane jest tak zorganizować pracę kierowcom, aby mogli oni przestrzegać przepisów rozporządzenia. Również pracodawca odpowiada za naruszenie przepisów czasu pracy, których dopuści się zatrudniony kierowca. Naruszenie norm w zakresie czasu pracy może być przyczyną cofnięcia licencji lub zezwoleń w zakresie przewozu. Przedsiębiorca jest zobowiązany do nadzoru nad kierowcami i informowaniu o obowiązujących normach w celu uniknięcia jakichkolwiek nieprawidłowości.

Zastosowanie przepisów o czasie pracy kierowcy wynika z zasad bezpieczeństwa drogowego. Właściwe planowanie czasu kierowców pozwoli zagwarantować bezpieczeństwo także przewożonym ładunkom.

Prawidłowa ewidencja czasu pracy kierowców wymaga dokładnego rozliczenia zarówno godzin nocnych i nadliczbowych, jak i dyżurów oraz innych dodatków. Samodzielne prowadzenie tego typu dokumentacji jest częstą przyczyną wielu błędów. Odpowiednim wsparciem tych działań jest system monitoringu GPS, który oprócz efektywnego planowania i dostarczania informacji na temat aktualnej pozycji poszczególnych samochodów, pozwala na kontrolowanie czasu godzin pracy oraz odpoczynku kierowcy.

System SATIS daje możliwość sprawdzenia czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy każdego dnia oraz identyfikację konkretnych kierowców. Pobieranie danych odbywa się zdalnie na żądanie, bez konieczności postojów i bez pośrednictwa dodatkowych urządzeń.

Czas pracy kierowcy

Według polskiego prawa, dzienny czas pracy kierowcy nie może trwać dłużej niż 9 godzin, jednak kierowca może wydłużyć czas pracy do 10 godzin, maksymalnie dwa razy w tygodniu. Również tygodniowy czas kierowcy za kółkiem jest ograniczony do 56 godzin. Natomiast łączna ilość godzin  prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni, nie może przekroczyć 90 godzin.

Nie tylko czas pracy kierowcy jest ściśle ograniczony, w przepisach również jest określony czas, który musi on przeznaczyć na odpoczynek. Zatem dziennie profesjonalny kierowca musi odpoczywać przez co najmniej 11 godzin. Ten czas może być podzielony na dwie części, ale pierwsza przerwa musi trwać przynajmniej 3 godziny. Również i 11-godzinny odpoczynek można czasem skrócić do 9 godzin, jednak potem wymaga to wydłużenia czasu wolnego dla kierowcy. Jeśli pojazd natomiast kierują na zmianę dwie osoby, to w czasie 30 godzin każdy kierowca musi korzystać z dziennego odpoczynku, który potrwa co najmniej 8 kolejnych godzin. Co też niezwykle ważne, kierowca musi zrobić 45-minutową przerwę po zawsze po prowadzeniu pojazdu przez 4,5 godziny. 

Funkcja, która pomaga w rozliczeniu pracownika 

Dzięki nowoczesnym urządzeniom montowanym w pojazdach można łatwo skontrolować czas pracy kierowcy – czas jazdy, czas postoju, obowiązkowe przerwy, czas odpoczynku, prędkość oraz inne parametry pojazdu. Pracodawca ma obowiązek wyposażyć pojazd w takie urządzenie rejestrujące. W zależności od rodzaju pojazdu mogą to być tachografy analogowe lub cyfrowe.

Samochody z analogowym tachografem wyposażone są specjalne elektroniczne moduły, które identyfikują kierowców i pozwalają monitorować czas ich pracy. Kierowca obsługujący dany pojazd zostaje zidentyfikowany po przyłożeniu swojej karty identyfikacyjnej do specjalnego modułu. Nowsze samochody wyposażone w tachografy cyfrowe, pozwalają na odczyt danych bezpośrednio z karty kierowcy. Dane pobierane są w formie plików DDD i nie wymagają udziału kierowcy. Dzięki podłączeniu do tachografu cyfrowego spedytor ma wgląd do wykorzystanego i dostępnego czasu pracy kierowców łącznie z jazdami wydłużonymi, dzięki czemu łatwiej może planować pracę.

Zestawienie czasu pracy w poszczególnych dniach 

Przepisy nakazują pracodawcy odczytywanie danych z tachografów cyfrowych z częstotliwością raz na co najmniej 90 dni, a z kart kierowców – co najmniej raz na 28 dni. Pozyskiwane dane pozwalają na przygotowanie szczegółowych zestawień czasu pracy dla poszczególnych kierowców w różnych okresach – rocznych, kwartalnych, miesięcznych, a nawet dobowych. System SATIS pozwala pozyskiwać te dane na bieżąco, w czasie rzeczywistym.  Zestawianie czasu pracy kierowców w poszczególnych dniach daje możliwość odpowiedniego planowania transportu i ustalenie dobowego, czy tygodniowego czasu pracy kierowców.

Raport z tras kierowcy 

System monitoringu pozwala nie tylko kontrolować cykl pracy kierowców i planować ich przejazdy, ale umożliwia również tworzenie kompleksowych raportów z przebytych tras. Optymalizacja tras w systemie SATIS to wyznaczanie najkorzystniejszej trasy tak, aby kierowca mógł ją przebyć w odpowiednim czasie, pokonując jak najmniej kilometrów. Dodatkowo przesyłane na bieżąco informacje umożliwiają modyfikowanie tras w zależności od aktualnej potrzeby (np. pojawienie się nowego zlecenia, zmiana adresu docelowego itp.). Tak skonstruowane narzędzie znacznie ułatwia pracę i pozwala znaleźć kompromis pomiędzy potrzebami przewozowymi a ustawowym czasem pracy kierowców.

Monitoring przez Internet  

System SATIS posiada szereg funkcjonalności, które stanowią istotne wsparcie dla przedsiębiorstwa w zakresie logistyki. System umożliwia monitorowanie floty, wspomaga planowanie, zwiększenie efektywności pracy i redukcję kosztów w firmach posiadających flotę samochodową, niezależnie od jej wielkości i branży.

Prezentowane informacje na temat pojazdów pozwalają na szybką reakcję osób zarządzających, co przekłada się na ograniczenie zbędnych kosztów eksploatacji pojazdów oraz zwiększenia bezpieczeństwa kierowców.