Wspieranie zarządzania firmą transportową | Blog - SATIS GPS
Jesteś tu:
  • Blog
  • Wspieranie zarządzania firmą transportową

Wspieranie zarządzania firmą transportową

Transport jest jedną z najszybciej rozwijających się branż usługowych. Od lat polskie firmy transportowe są europejskim liderem w ilości przejechanych tras i przewiezionych towarów.

Minimalizacja ryzyka w prowadzeniu firmy transportowej

Branża transportowa obciążona jest dużym ryzykiem.  Nieprawidłowe założenia takie jak: terminy płatności i limity finansowe, niesprawna windykacja należności, nieodpowiednie planowanie rozwoju firmy, źle prowadzona logistyka czy brak nadzoru nad pracownikami, mogą bowiem doprowadzić firmę do upadku.

Co należy zrobić, aby zminimalizować to ryzyko? Najlepszym rozwiązaniem okazują się systemy i programy ułatwiające sprawne zarządzanie firmą.

Inwestycja w system zarządzania flotą

Przed firmami transportowymi stoją spore wyzwania, dlatego też dobór systemu wspierającego zarządzanie flotą musi być przemyślany. Nie każdy program ułatwiający prowadzenie działalności spedycyjnej jest dostosowany do danej firmy.

Aby wybrać odpowiedni system, pamiętać należy, że musi być on dopasowany do charakteru prowadzonej działalności. Dobrze dobrane rozwiązania:

  • wspierają kompleksowe zarządzanie firmą
  • pomagają prowadzić ewidencję pojazdów, w tym koszty ich eksploatacji i ułatwiają planowanie kolejnych operacji
  • optymalizują trasy przejazdów
  • oceniają wydajność i efektywność pracowników
  • katalogują wszystkie informacje zebrane, chociażby z tachografów, czy urządzeń monitorujących flotę pojazdów
  • integrują karty paliw i kontrolują paliwo w firmie, pomagają w księgowaniu faktur i generowaniu raportów

Funkcjonalności systemu SATIS

Rynek usług transportowych wciąż się rozwija. Aby wykorzystać wszystkie jego możliwości oraz zaspokoić potrzeby klientów, trzeba działać szybko i sprawnie. Niezwykle pomocny okazuje się tu odpowiedni program ułatwiający optymalizację kosztów firmowych.

Niewątpliwie na uwagę zasługuje telemetryczny system SATIS, który przede wszystkim umożliwia monitoring i wsparcie w zarządzaniu flotą pojazdów i maszyn. Jest rozwiązaniem kompatybilnym z większością lokalizatorów GPS i podlega automatycznej aktualizacji. Mimo że działa zgodnie z zaawansowanymi algorytmami ułatwiającymi faktyczny pomiar, np. zużycia paliwa, jest jednocześnie niezwykle prosty w obsłudze. Otwarty w przeglądarce internetowej, nie wymaga instalowania dodatków i rozszerzeń, co praktycznie ułatwia i przyspiesza korzystanie z niego.

Przede wszystkim ma jednak rozwiązania przystosowane do specyfiki działalności firm transportowych.