Jesteś tu:
  • Blog
  • Wyznaczanie i kontrolowanie tras przejazdu

Wyznaczanie i kontrolowanie tras przejazdu

Efektywne zarządzanie flotą pojazdów ma kluczowe znaczenie dla sprawnej realizacji kontraktów przewozowych. Wybór optymalnych tras, a także nieustanna kontrola pojazdu to nie tylko możliwość ograniczania kosztów, ale także większe bezpieczeństwo ładunku i kierowcy. Niezastąpiony jest w tym monitoring.

Monitoring pojazdów ma coraz szersze zastosowanie w firmach przewozowych. Dzięki nowoczesnym systemom GPS nie tylko kontroluje się aktualną pozycję samochodu, ale także można mieć wgląd do przestrzeni ładunkowej, jak również otrzymywać dane na temat różnych parametrów pojazdu. Dziś chcielibyśmy zwrócić uwagę na dwa aspekty wykorzystania monitoringu: planowanie i kontrola trasy przejazdu oraz kwestia bezpieczeństwa i nieautoryzowanych działań kierowcy.

Trasa najlepsza z możliwych 

Nowoczesny monitoring można wykorzystać do wielu różnych celów. Jednym z nich jest optymalizacja tras transportowych. Efektywne wykorzystanie floty, a także zaplanowanie przejazdów ma kluczowe znaczenie dla sprawnego wykonywania zleceń, a tym samym dla wysokiej jakości obsługi. Optymalizacja tras przejazdu oznacza przejechanie jak największej liczby kilometrów w jak najkrótszym czasie. Łatwo się domyślić, że to oznacza same korzyści dla przewoźnika. Przede wszystkim optymalizacja trasy to najczęściej mniejsze zużycie paliwa. Od razu trzeba podkreślić, że paliwo stanowi jeden z największych kosztów utrzymania firmowej floty. Dlatego każde zmniejszenie spalania przez jeden z wielu firmowych samochodów może dać rocznie niebagatelne oszczędności. Kolejna kwestia to szybsze wykonywanie zleceń przewozowych, co przekłada się na lepszą obsługę klienta, wzrost renomy, a w konsekwencji – na budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Optymalizacja tras to także możliwość zrealizowania większej liczby zleceń przewozowych w ramach jednego przejazdu, a więc tak naprawdę oznacza to optymalizację przestrzeni ładunkowej – kierowca nie robi już pustych przelotów, ale może podjąć po drodze kolejny ładunek i przewieźć go do następnego punktu na trasie.

To, co opisaliśmy wyżej, możliwe jest dzięki wsparciu systemu monitoringu. Nowoczesne systemy, takie jak właśnie SATIS, znacznie ułatwiają planowanie tras samochodów, ponieważ obok dokładnej lokalizacji GPS, umożliwiają zbieranie i przetwarzanie dodatkowych danych, jak na przykład liczba pojazdów, ich ładowność, czas pracy kierowcy, czas potrzebny na załadunek i wyładunek towaru, uwzględnienie godzin dostaw itd. To wszystko możliwe jest dzięki modułowi optymalizacji tras przejazdów. Taki nowoczesny system ułatwia planowanie tras, ale również umożliwia kontrolę przejazdu.

Działania niepożądane

Optymalizacja tras przejazdu to zaledwie wstęp, chociaż bardzo istotny, do realizacji zlecenia przewozowego. Nowoczesny system monitoringu ułatwia również nadzór nad realizacją zadania. Kontrola kierowcy dzięki monitoringowi pozwala nie tylko nadzorować czas jego pracy, styl jego jazdy, ale również zwiększa jego bezpieczeństwo. To właśnie w nowoczesnych systemach monitoringu można zdefiniować różne zdarzenia niepożądane. Jednym z nich może być wzbudzenie alarmu, gdy samochód opuści wyznaczony obszar. Lokalizator GPS natychmiast wskaże pozycję, a system rozpozna, że dzieje się coś niestandardowego i niepokojącego. W ten sposób zostanie zaalarmowana osoba nadzorująca monitoring. Gdy pojazd opuści wyznaczony obszar, będzie można natychmiast skontaktować się z kierowcą i sprawdzić, jaka zaszła sytuacja. Może się na przykład okazać, że ciężarówka została skradziona. Alarm może jednak wzbudzić także nieuczciwy kierowca, który zboczy z trasy, aby zrealizować prywatne zlecenie przewozowe bez wiedzy pracodawcy. Dzięki monitoringowi przedsiębiorca nie tylko zawsze doskonale orientuje się, gdzie są jego pojazdy, ale także ma nad nimi nadzór w czasie całego przejazdu i może błyskawicznie reagować na wszelkie niekorzystne sytuacje.

Warto podkreślić, że nowoczesne systemy monitoringu nie tylko stale nadzorują położenie pojazdu, ale także mogą przekazywać dane na temat jego prędkości, poziomu paliwa w baku itd. Monitorowanie wielu różnych parametrów sprawia, że można tak naprawdę określać bardzo różne działania niepożądane, jak na przykład gwałtowne przyspieszenie pojazdu czy otwarcie przestrzeni ładunkowej poza wyznaczoną lokalizacją.

Takie systemy, jak SATIS, pozwalają mieć stale pod kontrolą każdy pojazd bez względu na wielkość firmowej floty. Każda informacja o wcześniej zdefiniowanym, niepożądanym zdarzeniu jest błyskawicznie przekazywana na telefon osoby nadzorującej flotę lub na jego e-maila. Dzięki temu można podejmować decyzję błyskawicznie w zależności do sytuacji, ograniczając ryzyko kradzieży i innych negatywnych zdarzeń lub po prostu podejmować się nowych zleceń.

Kontrola przejazdu kierowcy jest częścią optymalizowania tras. Dzięki monitoringowi można nie tylko łatwiej zaplanować przemieszczanie się pojazdu, ale również weryfikować na bieżąco realizację przewozu ładunku.