Jesteś tu:
  • Blog
  • Jak usprawnić codzienne zadania firm komunalnych

Jak usprawnić codzienne zadania firm komunalnych

Firmy świadczące usługi komunalne każdego dnia muszą dbać o to, aby wykonać swoje zadania możliwie najsprawniej. Duża ilość zleceń, nawet do kilkuset w ciągu doby oraz presja czasu, wynikająca z konieczności dotrzymania terminów, wymaga optymalizacji procesów logistycznych, aby zwiększyć efektywność i rentowność firmy.

Dlatego istotne jest wdrażanie zaawansowanych rozwiązań monitoringu dedykowanych dla branży komunalnej. Działania te mogą wspierać pracę działu obsługi klienta, dyspozytorów i operatorów pojazdów, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia efektywności całego przedsiębiorstwa. poprzez m.in. planowanie tras, śledzenie statusów realizacji poszczególnych zdań, zarządzanie obiektami takimi jak pojemniki czy kontenery, a także kontrolę obiegu paliwa firmie.

Systemy monitorowania zapewniają podgląd lokalizacji danego pojazdu oraz statusu realizacji każdego zlecenia. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie hermetyczności całego procesu – od zautomatyzowania planowania prac, po szczegółową analizę ich wykonania.

Głównymi zadaniami monitorowania śmieciarek poza śledzeniem lokalizacji, jest kontrola godzin pracy, zapewnienie regularności odbiorów oraz weryfikacja punktów odbioru odpadów i miejsc, do których są dostarczane do składowania, bądź przetworzenia. Rozwiązanie umożliwia także wyznaczenie określonych stref pojazdu – wyjazd poza określony obszar spowoduje natychmiastowe wysłanie powiadomienia alarmowego. Jest to bardzo ważna funkcja, pozwalająca wykluczyć sytuacje związane z wyładunkiem odpadów w miejscach niedozwolonych.

Dodatkowe korzyści

Jednakże zalety wykorzystania systemów GPS mogą być dużo większe. Przede wszystkim mogą posłużyć jako wsparcie w uszczelnieniu procesów związanych z zarządzaniem gospodarką paliwową. Możliwości zestawienia zużytego oraz zatankowanego paliwa pozwala na wykrycie wszelkich nieprawidłowości. Należy pamiętać, że w przypadku świadczenia usług na rzecz miasta, kontrola kosztów jest niezwykle ważna – gmina przeznacza określoną kwotę na usługi komunalne, która powinna być należycie wykorzystana i co najważniejsze – rozliczona. Dlatego też wykorzystanie do tego specjalistycznych narzędzi, zdecydowanie ułatwia wykonanie tych zdań z dużą dokładnością.

Efektywność codziennych zadań

Wdrożenie systemów GPS w firmach komunalnych wydaje się być idealnym rozwiązaniem. Po pierwsze zwiększa efektywność w wykonywaniu codziennych zadań, związanych ze sprawnym docieraniem do miejsca docelowego. Po drugie monitoring, zapewnia stały dostęp do informacji o aktualnym położeniu pojazdu. I po trzecie, oszczędność kosztów dzięki funkcji kontroli paliwa, co pozwala na optymalne wykorzystanie publicznych środków finansowych.